Insändare Trafikanter, det vill säga bilister, ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna enligt 2 kap. 1 § i trafikförordningen. Nedstänkning av gångtrafikanter omfattas enligt ett antal rättsfall. Om inte bilisten stannar och kollar hur det gick och tar sitt ansvar, kan hen göra sig skyldig till brott. Varje dag får jag planera min gångsträcka på grund av stora vattensamlingar längs vägar eftersom bilisterna skiter fullständigt i att sakta ner. 

3 kap 14–15 § säger att ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Föraren ska hålla tillräckligt låg hastighet vid väglag där det finns risk för att annan trafikant kan utsättas för smutsstänk (vattenkaskader). 

Idag har de allra flesta mobiler med kamera. Jag uppmanar er att ha den beredd där risk finns att bli nedstänkt. Ta foto på bilens nummerskylt som bevis och anmäl eller kontakta föraren. 

Trafikant