Nej, Luleå kommunfullmäktige ska inte sammanträda i Skellefteå, Piteå eller någon annan norrländsk stad. Vi håller oss till vårt kommunhus i Luleå, dag ut och dag in, år ut och år in. Det gör däremot inte EU-parlamentet som flyttar 5.000 politiker och tjänstemän och åtta stora lastbilar med dokument en vecka i månaden, elva månader om året år ut och år in.

Det här innebär enorma kostnader i reda pengar, i tid och för miljön. Det måste vi ändra på – nu. Centerpartiet kräver därför att EU-parlamentets flyttcirkus upphör omedelbart.

De månatliga flyttarna är en kvarleva från EU:s bildande och står inskrivet i EU:s fördrag. Det innebär att parlamentet i sin helhet med ledamöter, tjänstemän och allehanda material måste fraktas från Bryssel i Belgien till Strasbourg i Frankrike varje månad. En resa på 43,5 mil. Merkostnaderna som uppstår på grund av allt flyttande uppgår till som mest 1,9 miljarder svenska kronor, eller cirka tio procent av parlamentets årliga budget.

Med ett säte skulle kostnaderna för omkring 3.300 tjänsteresor sparas in varje månad. Det skulle vara lika med nästan åttio procent av alla de tjänsteresor som görs av parlamentets anställda. Om man betänker att omkring 5.000 personer – ledamöter, tjänsteman och övrig personal – liksom åtta stora lastbilar med dokument, behöver transporteras inför varje sammanträdesperiod, medför det nuvarande systemet också onödiga kostnader for miljön, organisationen och logistiken – och ger ytterligare koldioxidutsläpp som uppskattas till mellan 11.000 och 19.000 ton. För de allra flesta som reser från Bryssel till Strasbourg går en hel arbetsdag per vecka, eller omkring fem procent av den totala arbetstiden, förlorad som restid.