GÄST. Sverige är fortsatt hårt drabbat av internationella stöldligor. Inte minst landsbygden är drabbad, där samtidigt polisbristen är skriande. Lant- och skogsbruken tillhör de branscher som är mest utsatta i form av stölder av diesel, jordbruksmaskiner och växtskyddsmedel. Även inom byggbranschen försvinner många maskiner och verktyg. Och de senaste veckorna har de omfattande stölderna av båtmotorer uppmärksammats.

Stora värden försvinner varje år över gränserna. ”Vår uppskattning är att det i hela Sverige försvann diesel för över 1, 15 miljarder kronor i fjol – och då är alltså inte stölder av fordon eller verktyg inräknade. Om man gör det blir siffran betydligt högre, över 4,7 miljarder för hela landet”, sade exempelvis Stina Bengtsson från Lunds Tekniska högskola på ett seminarium i Almedalen (Jordbruksaktuellt 5/7).

De omfattande stölderna skapar otrygghet, minskar tilliten i samhället och omintetgör många investeringar. Detta får inte normaliseras, utan de utsatta måste fortsätta att anmäla även om få stölder av detta slag i dagsläget klaras upp. Och polisen måste söka nya sätt att komma åt ligorna.

Dagens Nyheter (30/7) uppmärksammade nyligen det ökade antalet båtmotorstölder i Stockholms län. I reportaget berättar Rino Carlsson, polisens nationella samordnare för sjörelaterade stölder, att mer än 80 procent av de stulna båtmotorerna går utomlands samt att kontrollerna vid våra gränser är bristfällig. ”Tullens primära uppgift är att förhindra att olagliga saker kommer in i Sverige, inte utgående trafik. Konsekvensen är att det i princip inte är någon upptäcktsrisk. Väldigt få av stölderna klaras upp. Norge och Finland har exempelvis hårdare gränsbevakning”, sade Rino Carlsson.

Polisen, Tullverket och Kustbevakningen utreder för tillfället åtgärder mot de utländska stöldligorna. I en delrapport framkommer en strävan efter utökat samarbete med utländsk polis samt ökade kontroller vid gränspassager och hamnar.

För att stärka kontrollerna behöver även Tullverket få ökade befogenheter. I dagsläget måste myndigheten ha den redan hårt ansträngda polisen på plats för att kunna hålla kvar misstänkta bilar. Genom att ändra lagen så att utförsel av stöldgods blir ett smugglingsbrott skulle Tullen kunna använda tvångsmedel och helt sonika stoppa godset, vilket bland annat Svenska Båtunionen föreslagit i en debattartikel (Aftonbladet 21/4).

Att just Sverige är så lockande för ligorna beror på en kombination av låg risk för upptäckt, låga straff och stora potentiella vinster. För att komma till bukt med problemet måste det måste helt enkelt bli mindre attraktivt att åka till Sverige och stjäla. Och då krävs ansträngningar från flera håll.

Privatpersoner och företag måste hjälpas åt mer samt även i högre grad ta till hjälpmedel som stöldmärkning, övervakning och alarm. Politikerna måste vässa lagstiftningen och höja straffen. Gränsmyndigheterna måste skärpa sina kontroller och förbättra bemanningen också utanför storstäderna. Och naturligtvis måste det skjutas till medel för att möjliggöra detta.