Insändare Nog blir man besviken och bedrövad när man hör och läser hur våra ekonomiarkitekter smider sparplaner inom kärverksamheter som äldrevården, hemtjänsten, skolan.

Börja ser över organisationerna i kommunen, kanske är den föråldrad? Vart är vi på väg?

Sixten Palovaara, Luleå