Jag håller helt och hållet med om den kritik som riktas mot Luleå kommun och Lulebo beträffande bristande underhåll av bostäder och centrum. Dessutom är nedskräpningen samt avsaknad av papperskorgar ett stort problem. Liksom i alla bostadsområden finns det också vissa hundägare som inte tar upp efter sin hund. Det finns dock motbilder som bör lyftas fram:

* Hälsocentralen och tandläkare har haft mycket stabil och omtyckt personal sedan området byggdes vid mitten av 1970-talet. Vi har till exempel inte drabbats av stafettläkare. I samband med det fria vårdvalet har de flesta Porsöbor valt att kvarstå vid Porsö vårdcentral.

* Skolan och förskolorna har bra rykte.

* Naturen är nära till hands med både fina promenadslingor längs Porsöfjärden och Björkskatafjärden.

* Luleås största arbetsplats, LTU, finns på Porsön. Den rymmer även flera tusen studenter. Det är en fröjd att dagligen, i samband med promenader, möta dessa ungdomar, som ger en ungdomlig prägel på Porsön.

* Porsökyrkan bedriver ett mycket aktivt arbete, vilket gynnar både studenter, boende och alla Porsöbor.

* Vår ICA-affär är mycket bra med ett brett sortiment, mycket trevlig personal samt nästan inga köer trots att affären nyttjas av både studenterna, personal vid LTU samt de flesta Porsöbor.

* Vi har mycket goda bussförbindelser både till centrala Luleå samt till flera andra bostadsområden.

* Slutligen – restaurangen Unik på universitetsområdet serverar både bra mat med internationell prägel och traditionellt fika. Vi är en "öppen" grupp från Porsöberget, företrädesvis pensionärer, som under vinterhalvåret fikar där en gång i månaden. Personalen välkomnar alla men om man vill äta lunch bör lunch bokas.