En högst naturlig väg att få fler ungdomar intresserade för ett arbete inom vård och omsorg, främst med gamla människor är att deras föräldrar börjar inse vikten av att deras barn måste ges möjlighet att umgås med sina mor- och farföräldrar annat än under vissa storhelger och veckoslut.

Unga människor umgås inte på samma sätt i dag med gamla människor. Familjerna ser helt annorlunda ut i dag. Förr hade föräldrarna många barn, nu har barnen många föräldrar. Självklart finns det undantag där barnen själva tar initiativ och bereds möjlighet att umgås med äldre människor men detta beror alldeles på hur deras egna föräldrar förhållit sig till denna situation (lyssna till ”Sen stora dagen” med Vikingarna).

Barn gör ofta som de vuxna. Det är inte lätt för en ungdom att börja en praktikplats ute i verksamheten då man knappt sett eller fått bekanta sig med en gammal människa .Ta med barnen till exempelvis hemmet, det särskilda boendet eller sjukhuset redan då barnet är litet. Barnet tar oftast inte illa vid sig av att se en gammal eller sjuk människa, det ger inget trauma för barnen. Barn är naturliga, de upptäcker och lär sig ständigt nya saker. Nysvenskar som kommer till vårt land kan oftast hantera gamla människor på ett mer naturligt sätt på grund av att gamla har utgjort ett naturligt inslag i deras egen uppväxt. Här har vi mycket att lära, speciellt då vårt samhälle verkar blir mer och mer individualiserat och själviskt - tänk på dig själv och bry dig inte så mycket om andra.