Insändare Jag får en känsla av att många församlingar inom vår svenska kyrka blivit omvandlade till pseudokommunala ”snällhetsutskott” inom socialnämnderna och i denna roll tappat bort sitt uppdrag att leda människor till en personlig tro på Jesus Kristus.

Hur en allt mer utpräglad anpassning till världen och tidens trender, ska bidra till detta uppdrag, blir allt svårare att upptäcka bland de nya lockelserna; snabbköpsservice med dop och vigslar. Kommer vi att få uppleva drop in-begravningar också?

Eller kanske en ny avlatshandel med automater/appar för bikt och absolution.

Tommy Eriksson Luleå

Diakon i Svenska kyrkan och författare