Svar på signaturen Lindas insändare tisdagen den 6 maj i Kuriren.

Ja du Linda, du skriver i stort sett bara och endast om matallergi och vad alla andra ska göra för att visa hänsyn. Hur stor hänsyn är man beredd att ta från Astma- och allergiföreningen i Luleå?

Från andra föreningar som finns i Föreningshuset Storgatan 13 börjar man ifrågasätta hur man från Astma- och allergiföreningen kommer med ständigt nya förbud. Det skapar en otrevlig stämning när alla andra ska hela tiden anpassa sig till allt mer diktatoriska villkor.

Från kommunen har man hänvisat Astma- och allergiföreningen till andra lokaler där de kan vara helt ensamma och inte störas av vad andra gör eller inte gör. Detta vägrar Astma- och allergiföreningen godta. Föreningen påstår, helt felaktigt, att det är en vattenskada där, vilket inte är med sanningen överensstämmande.

Det som hänt i föreningshuset är bland annat att man kastat bort en oöppnad tub med mjukost med räkor. Sådana ligger i massor i varje matvarubutik. Hur kan föreningens medlemmar gå in där?

Vidare har man tömt bort apelsinsaft från en väl tillsluten plastförpackning. Hur kan detta utlösa allergiska besvär?

Varför skriver du, Linda inte om parfym, rakvatten, deodoranter och andra parfymerande saker. Ingenting heller om tobaksrök och avgaser. Detta är något som en astmatiker har mycket svårt med. Hur kan du glömma det Linda? Inte heller har du något att skriva om vårens och sommarens gissel för dem som lider av pollenallergi. Men det handlar inte heller om matallergi. Öppna ögonen och se hela bredden och sammanhanget som det är Linda, annars är inte ditt inlägg spännande för alla astmatiker och eller allergiker. Men det handlar ju inte om matallergi förstås och då är det väl inte så viktigt för Astma- och allergiföreningens styrelse i Luleå. Vidare har man förbjudit att de skulle finnas marschaller ute på trappan och trottoaren utanför föreningshuset. Samtidigt "sponsrar" samma människor majbrasan på Skurholmsberget. Där skulle nog nästan ingen astmatiker kunna vistas, men för de som styr och ställer i föreningshuset är det tydligen inga problem. Nej Linda, Astma- och allergiföreningens i Luleå agerande ger absolut ingen som helst trovärdighet. Utan de handlar bara om, och endast om, den egna egoismen. Nu måste kommunen ta sitt ansvar och se till att Astma- och allergiföreningen flyttar till de lokaler som de blivit anvisade till. Allt för att föreningshuset ska fungera för HSO och deras medlemsföreningar och även dem som inte tillhör HSO men finns med. Så att ”huset” blir den samlingspunkt det är avsett för och skall vara.

Astmatiker

Svar på signaturen Astmatikers inlägg:

Föreningarnas hus på Storgatan 13 ska vara tillgängligt för alla. HSO Luleå skriver på sin hemsida och i sina stadgar att HSO Luleå arbetar för ökad tillgänglighet i offentliga lokaler. Detta innebär väl att alla ska kunna besöka Föreningarnas hus oavsett synlig eller dold funktionsnedsättning? Allergipolicyn kom till för att även personer med astma och allergier (inklusive anställda) ska kunna vistas i huset. På samma sätt tycker vi att det är viktigt att lokalerna anpassas för personer med andra funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder, synskador och hörselnedsättning etcetera. Det har saknats en handikappanpassad hiss vid entrén och vi glädjer oss åt att Luleå kommun nu kommer att åtgärda denna brist. Det handlar mycket om välvilja och att behandla varandra med ömsesidig respekt trots att vi har olika behov. Om alla ser möjligheterna i stället för hindren kan vi öka tillgängligheten i Föreningarnas hus i stället för att exkludera vissa föreningar/grupper som upplevs som ett problem. Tanken är väl att alla ska få vara med? Det finns säkert personer i andra föreningar som också har allergier och astma likväl som det finns personer i vår förening som exempelvis har hörselnedsättning eller rörelsehinder. Vi måste hjälpas åt.

Astma- och allergiföreningen har bland annat anklagats för att införa förbud mot marschaller och blommor. Beslutet om att inte ha marschaller vid entrén fattades nyligen på ett husmöte där HSO Luleå och flertalet föreningar i huset var representerade. Orsaken till detta förbud var inte bara allergiaspekten utan även brandrisken som uppstår när förbipasserande ibland sparkar omkull dessa. Det råder inte något totalförbud mot blommor i huset men vi har önskat att de mest allergiframkallande sorterna undviks såsom hyacinter och liknande. Vi har vid några tillfällen rensat kylen och slängt utgånga varor, exempelvis flera månader gammal mjölk, men vi har inte kastat vare sig räkost eller apelsinsaft.

Hur skulle du göra om du hade en arbetskompis som hade luftburen jordnöts- eller fiskallergi som innebar att hen skulle få allvarlig allergisk reaktion med andnöd och allergichock (anafylaxi) om du tog med dig detta till lunch? Skulle du kunna tänka dig att anpassa arbetsmiljön och undvika att ta med dig jordnötter och fisk till jobbet eller skulle du se det som din rättighet att få äta fisk när som helst? Tycker du att det är bättre att personen i fråga anpassar sig och håller sig undan de dagar som du äter jordnötter och fisk?

För att göra en liknelse: Ska exempelvis rullstolsburna personer förpassas till en egen lokal eller bara vara välkomna i Föreningarnas hus vissa dagar?

Vi i Föreningarnas hus har ett gemensamt mål - att öka tillgängligheten och toleransen i samhället.