Inte undra på att det blir krig

23 maj 2019 06:00

Många anser att man borde komma överens i Syrien och avsluta kriget. Men om man betänker att vi själva skapar konflikter av ingenting är det inte så konstigt att den komplicerade politiska och religiösa situationen i Mellanöstern leder till våld.

I Sverige finns två konkurrerande opolitiska pensionärsorganisationer, som båda säger sig arbeta för pensionärernas bästa. Ett och samma mål kräver två skilda organisationer? Varför?

Även i Sveriges – och Nordens! – största pensionärsorganisation PRO lever små konfliktungar på lokal nivå vilka i sin trivialitet ändå leder till otrivsel. Det finns små byar som har två pensionärsföreningar på grund av man inte kan komma överens. PRO-föreningar som ordnar bussar till gemensamma tillställningar säger att ”bussen gäller endast medlemmar i vår förening”. När vi i våra små samhällen inte har större tolerans och samsyn med varandra än så, behöver vi då undra varför krig och konflikter är legio i Mellanöstern.

Sven Kostenius

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!