Medarbetarna är nyckeln till en god kvalitet i välfärden. Samtidigt förlorar anställda i kommuner och landsting tusentals kronor i lön varje månad – enbart för att de arbetar i en kvinnodominerad sektor. Det är dags att värdera välfärdens medarbetare högre.

Vi vet att både kommuner och landsting i Norrbotten kommer att behöva rekrytera tusentals nya medarbetare de närmaste åren för att behålla en bra kvalitet i välfärden. Ska man klara det krävs goda villkor och konkurrenskraftiga löner – jämställda löner.

Vi ser i dag att i de verksamheter där flest kvinnor arbetar är lönerna lägre och mer sammanpressade än i de verksamheter där flest män arbetar. Det handlar inte om utbildning eller kompetens, om offentligt kontra privat, utan enbart om att kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Det här drabbar många av Visions medlemmar, såväl kvinnor som män, och det är inte rimligt.

Vi menar att vägen till jämställda löner går genom en förbättrad individuell lönesättning. Det vill säga att ge varje medarbetare större inflytande att påverka sin lön utifrån sin kompetens och prestationer på jobbet.

På allt för många arbetsplatser fungerar inte den individuella lönesättningen som det är tänkt. Lönen ska vara en bekräftelse på att man når bra arbetsresultat, utvecklas och blir skickligare i sitt yrke.

Trots det upplever många av Visions medlemmar att det inte spelar så stor roll vad de presterar – lönen är ändå densamma.

Det vill Vision förändra. Om alla duktiga och engagerade medarbetare i kommuner, landsting och regioner får sin lön efter sin kompetens och vad man presterar på jobbet, så kommer det att leda till högre löner.

Vi tror att det på sikt leder till att löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade verksamheter och sektorer minskar.

Att komma tillrätta med de ojämställda lönerna är en av våra största utmaningar. Det kräver samarbete mellan oss i Vision och arbetsgivare i kommun/landsting/region.

Genom att vässa den individuella lönesättningen, jobba med lönestrukturer på arbetsplatserna och skapa bra förutsättningar för lönesättande chefer att sätta rätt lön, ser vi goda chanser att lyckas.

Annika Strandhäll,

förbundsordförande Vision

Lena Nilsson,

ordförande Vision Bodens Energi

Bengt Rytiniemi,

ordförande Vision Övertorneåavdelningen

Sirpa Jacobsson,

ordförande Luleåavdelningen

Maria Dalebrand Brännman,

ordförande Överkalixavdelningen

Anne-Sofie Koivisto,

ordförande Vision Kirunaavdelningen

Sixten Olli,

ordförande Vision Pajalaavdelningen

Anders Grahn,

ordförande Vision landstingsavdelningen i Norrbotten