Äntligen har djurens välbefinnande hamnat i hjärtat av den svenska EU-debatten, och det är mycket bra. Det behövs fler som engagerar sig i denna viktiga fråga. Det har varit lite ensamt som enda nordbo i Europaparlamentets jordbruksutskott, trots att vi numera har makten över djurskyddsfrågorna.

Jag har under hela mandatperioden på olika sätt uppmärksammat problemet med kuperingen av grissvansar i Europa. T ex skrev jag förra hösten, tillsammans med bl a organisationen Compassion in World Farming, ett öppet brev till EU-kommissionär Tonio Borg där vi krävde ett omedelbart slut för denna olagliga verksamhet. Mycket mer återstår dock att göra för djurens välbefinnande. Jag har tagit en del initiativ som Europaparlamentet ställt sig bakom men där tuffa förhandlingar väntar med ministerrådet de närmaste åren.

Det krävs en europeisk djurskyddslag med gemensamma krav och tuffare sanktioner mot de medlemsländer som bryter mot reglerna. Allt i syfte att tvinga upp övriga länder till en svensk nivå på djuromsorgen. Jag har två gånger fått Europaparlamentets stöd för min idé om detta, och enligt uppgift kommer EU-kommissionen att presentera ett sådant lagförslag inom ett år.

Det krävs en europeisk djurskyddsinspektion, ett slags ”djurens FBI”, som kan granska medlemsstaternas myndigheter. Lagar som inte följs kunde ju lika gärna ha varit skrivna i vatten. Konkret handlar det om att ge mer resurser till EU:s veterinärkontor i Dublin, något som jag fick stöd för i min resolution om EU:s djurskyddsstrategi från år 2012.

Det krävs fortsatta krafttag mot antibiotikaresistensen, vilken av WHO beskrivs som ett ”globalt hot” mot vår hälsa. Jag har fått stöd för att ett krav på god djurhållning och en ansvarsfull användning av veterinärmedicin ska ingå i EU:s nya djurhälsolag (jag passade för övrigt även på att kräva vetenskapliga maxgränser för alla djurtransporter i Europa, när jag ändå var igång).

För mina insatser har jag, förutom tackbrev från den europeiska veterinärförbundet, fått ett diplom från den europeiska djurskyddsrörelsen. Nu gäller det att även övertyga jordbruksministrarna om att detta är rätt väg framåt.