Insändare Jag delar helt och fullt Hans Tirséns och många hyresgästers uppfattning om att Lulebo måste avstå från planerna på nybyggnation av två höghus i det befintliga bostadsområdet Rektorsgatan.
Området som projekterades i slutet av 80-talet är ett skolexempel på passande arkitektur, hur väl de nya husen utformats för att passa den äldre bebyggelsen med bland annat det före detta lärarseminariet i bakgrunden.
Så därför, Lulebo/Luleå kommun, avbryt planprocessen med hänsyn till alla boende på Rektorsgatan men också av hänsyn till alla oss Luleåbor som har förmåga att uppskatta en passande och harmonisk utformning av ett bostadsområde. En förtätning med två nya huskroppar skulle förstöra totalbilden och befintliga hyresgäster förlora den lilla grönytan och utsikt som ännu finns.
Östermalmsbo