De borgerliga partierna i EU vill att anställda på företag med färre än 250 anställda skall ha sämre arbetsmiljö. Detta genom att ”förenkla” kraven på arbetsmiljön för arbetsgivare med färre än 250 anställda. Det drivs genom REFIT-projektet i EU.

Denna ”förenkling” skulle, enligt en undersökning som votewatch.eu gjort, drabba 99 procent av de svenska företagen och därmed närmare 2/3 av alla anställda i Sverige. I EU röstar Moderaterna för att försämra arbetsmiljön, en politik som de borgerliga partierna driver i riksdagen. En av de första åtgärderna som Reinfeldt och Alliansen genomförde efter valet 2006 var att lägga ner Arbetslivsinstitutet. Därmed gick årtionden av världsledande forskning om arbetsmiljöns skadliga inverkningar till spillo. Dessutom passade på och minska ned på de ekonomiska resurserna till Arbetsmiljöverket vilket har lett till att antalet arbetsmiljöinspektörer minskats med hela 35 procent.

Följderna ser vi i form av ökade ohälsotal. Dessutom har antalet arbetsplatsolyckor ökat med 17 procent under Reinfeldts tid som statsminister. Vi i länet och Luleå i synnerhet har drabbats hårt av döddsolyckor de senaste åren. Och nu handlar det om att försämra arbetsmiljön ytterligare för alla länder i EU. Förutom att företag med färre än 250 anställda ska undantas innebär REFIT-projektet även att direktiv för att förebygga belastningsskador och arbetsrelaterade cancersjukdomar dragits tillbaka.

Om du inte tidigare hade argument om varför din röst är viktig i EU-valet så kanske din arbetsmiljö ändå är dig tillräckligt kär för att ta dig till valurnorna den 25 maj.