När Morgan Johansson (s) och Sven-Erik Bucht (s) kritiserar polisen för bristande resultat är det samtidigt uppenbart att Socialdemokraterna saknar egna förslag som kommer rätta till problemen. Därtill saknar de anslag i sin budget för att ens göra det som utlovas.

Alliansregeringen har genomfört historiska satsningar på rättsväsendet. Antalet poliser är idag betydligt fler än när vi tillträdde. Det har gett resultat. I den årliga Nationella trygghetsundersökningen (NTU) svarar cirka 13.000 personer på frågor om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet samt brottsoffers kontakter med rättsväsendet. Av undersökningen framgår att andelen personer som uppger att de utsatts för brott har minskat de senaste sju åren, att oron att utsättas för brott minskat och att andelen personer som har förtroendet för rättsväsendet – bland andra polisen – har ökat.

Men det finns mer att göra. Det handlar framförallt om att effektiviteten när det gäller utredning och lagföring måste bli bättre. Vägen dit går dock inte via en mer teoretisk inriktning av polisutbildningen som Johansson och Bucht föreslår. Det är det enda egna förslaget som Johansson och Bucht lägger fram. I övrigt är det öppna dörrar som slås in. Regeringen har till exempel nyligen lagt förslag som stärker rollen för civilanställda inom polisen och moderniserar lagstiftningen om hemliga tvångsmedel. Att Socialdemokraterna vill att alla som anmäler ett brott får en återkoppling om hur ärendet hanteras inom en månad är välkommet. Förslaget är identiskt med vad Nya moderaterna sa ja till vid partistämman förra året.

Framför oss finns många utmaningar på det rättspolitiska området. Polisens effektivitet är en av dessa. Därför har Moderaterna tillsammans med företrädare för Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna – som vanligt – arbetat med programmet för en ny mandatperiod. Socialdemokratisk rättspolitik kännetecknas av att inte säga så mycket alls, utöver upprepningar av vad Alliansregeringen redan sagt. Detsamma kan inte sägas om Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill skära ned polisens medel ordentligt. Vänsterpartiet vill att dömda brottslingar ska släppas efter att ha avtjänat halva sin fängelsetid, vilket kraftigt skulle sänka straffen för exempelvis misshandel, rån och våldtäkt. Vänsterpartiet vill även avkriminalisera eget bruk av narkotika. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tidigare öppnat för att slopa livstidsstraffet. Inför valet 2010 gav oppositionen inga gemensamma besked om rättspolitiken. Inför 2014 förtjänar väljarna ett svar. Hur ser en rödgrön rättspolitik ut?

justitieminister (M)