Nytt liturgipris till organist i Luleå

Andreas Söderberg, organist i Nederluleå församling, har fått Svenska kyrkans nya liturgipris.

2 oktober 2019 10:27

– Det känns omtumlande, overkligt men också jätteroligt, sade han när hon mottog priset under kyrkomötets öppnande den 1 oktober.

Svenska kyrkans liturgipris är instiftat av kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, för att främja utvecklingen av gudstjänstlivet inom Svenska kyrkan. Det kan vara genom nyskapande arbete med dramaturgi, musik, text eller predikan.

Andreas Söderberg får priset med bland annat följande motivering; " I sitt arbete som organist i Nederluleå församling bidrar Andreas Söderberg till ett möte mellan det invanda gudstjänstlivet och nyskapande uttrycksformer. Inom ramen för vår nya kyrkohandbok inspirerar han till delaktighet i församlingens gudstjänstliv bland annat genom att arrangera handbokens musikserier för flera olika instrument samt sammankoppla nutida kulturuttryck med söndagens tema och texter. Söderberg genomför sitt arbete på ett sätt som kommer hela stiftet till del, samtidigt som han verkar i det veckovisa firandet av gudstjänsten i sin församling. Söderbergs arbete är en god förebild för hur gudstjänstlivet kan fördjupas genom kreativt engagemang i den liturgiska musiken. Detta sker också i en kontext där flera fromhetstraditioner möts och får plats".

Det nya liturgipriset ska delas ut vartannat år. Syftet är att uppmuntra arbete med att på olika sätt skapa delaktighet i gudstjänsten, internationell gemenskap och mångfalden av fromhetstraditioner i Sverige.

Prissumman är på 50 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Åström