Ny kör startar i Luleå

I höstas lades Internationella kören i Luleå ned. Men nu är det dags för "Världens kör i Luleå" att se dagens ljus.

14 mars 2019 11:30

– Förra gången vi talades vid grät jag. Nu är jag jätteglad, säger körledaren Monica Åslund.

Det är föreningen Singing People Together som fått 250 000 tusen kronor av Luleå kommuns integrationspengar. Medel som under detta år ska användas till att bygga upp en helt ny kör där Ulf Boström kommer att fungera som projektledare och jobba med rekryteringen till kören medan Monica Åslund helt och hållet får koncentrera sig på att vara körledare.

Under året kommer därför Ulf Boström att göra en förstudie och dokumentera körens aktiviteter för att skapa en grund för körens framtid.

– Vi kommer att bjuda in gamla och nya medlemmar, hålla workshops och helt enkelt bli mer synliga, säger Monica Åslund.

Världens kör kommer exempelvis en gång i månaden att hålla öppna samlingar på Ebeneser i Luleå. Kören kommer att starta sin verksamhet under april månad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Åström