Det är Regionala kollektivtrafikmyndighetens Direktion som den 9 oktober 2018 beslutat att under perioden från april 2019 till 30 juni 2021 erbjuda resenärer som reser mellan Boden och Luleå att köpa ett (30-dagars kort) som gäller på Länstrafikens bussar och tåg (Norrtåg) mellan Boden och Luleå och lokaltrafiken i Boden och Luleå.

Med ett sådant pendlarkort kan man resa fritt under 30 dagar. Utöver arbetspendling kan man även använda periodkortet på fritiden och helgen. Kortet är inte kopplat till en person utan kan även användas av andra, men inte på samma resa. Resenärerna får betala olika pris beroende på ålder som Ungdom 20-25 år: 749 kr, Skolungdom 7-19 år: 499 kr, Vuxen 26-64 år: 999 kr och Senior 65 år och äldre: 749 kr

Den 1 april börjar pendeltåg mellan Boden och Luleå att rulla. Det är första delen i en större satsning för tågtrafik mellan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda.

Genom samarbete mellan kommuner och myndigheter ska det nu bli möjligt för studenter och pendlare att ta tåget mellan Boden och Luleå.

– Det blir totalt elva dubbelturer mellan orterna, måndag till fredag. Snabbaste tågturen tar 25 minuter.

– Och med anpassad lokaltrafik blir det ett smidigt resande, säger Charlotte Reinholdt, projektledare för tågprojektet i Norrbotten.

Under perioden från start och till 30 juni 2020, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år så tillåter Bodens kommun att resenärer med periodkort som är giltigt för resor mellan Boden-Luleå och tillbaka får åka på Bodens lokaltrafiks linjesystem. Bodens kommun erhåller en engångsersättning av totalt 30 000 kr från Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) för att täcka kostnader för de resenärer som reser med Bodens lokaltrafik. Projektet kommer att utvärderas löpande. Om någon av parterna vill förändra avtalet under projektperioden finns den möjligheten. Avtalet ses över, tillsammans med parter från Bodens kommun och RKM under våren 2010.