Stödteamet läggs ned: "Anhörig ringde och grät"

Luleå kommun drar sig ur samarbetet med stödteamet. Personalen befarar att det slår hårt mot deras patienter, som är svårt psykiskt sjuka och missbrukare.

11 juni 2019 18:01

– En anhörig ringde till mig och grät i telefonen. Det här kommer att sluta i katastrof. Både för klienter och anhöriga, säger Jonas Larsson.

Tillsammans med Elisabeth Wikman är han Luleå kommuns representant i det stödteam som i övrigt består av Lil Nilsson och Örjan Pantzare från Region Norrbotten.

Genom kopplingen till Region Norrbotten får kommunen förutom en dubblerad bemanning även en bättre vårdkedja.

– Bland annat har vi en läkare knuten till teamet, säger Lil Nilsson.

– Man kan hjälpas åt över gränserna när man jobbar i täta nätverk, säger Elisabeth Wikman.

Verksamheten inleddes 2005, och var frukten av en nationell satsning som startade efter rad tragiska händelser, bland annat mordet på Anna Lindh.

– Man hade identifierat en målgrupp som fallit mellan stolarna. Ofta hamnar de mellan psykiatrin och socialtjänsten, säger Lil Nilsson.

Stödteamet i Luleå har ett 25-tal patienter och arbetar efter metoden "case management" enligt ACT-modellen, som innebär samordning av resurser och insatser till målgruppen. Personalen arbetar aktivt uppsökande, exempelvis utanför systembolag och i parker, och sköter kontakter med anhöriga och institutioner, som försäkringskassan, frivården och arbetsmarknadsförvaltningen.

– Arbetet är framgångsrikt. Det är en evidensbaserad metod för målgruppen, säger Lil Nilsson.

Ett av kommunens motiv för att lägga ned stödteamet är att den bedömer att verksamheten når för få klienter.

– Det här är en grupp människor som kräver stora resurser. Det måste finnas utrymme för dem. Runt varje individ finns dessutom ett stort nätverk som man har lika mycket kontakt med, säger Lil Nilsson.

Nedläggningsbeskedet kom i slutet av maj. Den 31 augusti ska verksamheten vara stängd. I stället ska kommunen bland annat satsa på ett samsjuklighetsboende med elva platser.

– Det täcker inte alls behovet. Dessutom kommer klienterna i framtiden belasta socialsekreterarna, säger Jonas Larsson.

Region Norrbotten avser dock att fortsätta arbetet på något sätt.

– Det finns en sådan vilja. Men det går aldrig att göra det lika bra. Nu ska de här patienterna tillbaka till det gamla igen och risken är stor att de kommer i kläm, säger Lil Nilsson.

– Det är lätt att ta från dem som inte klagar eller från en grupp som det inte blir någon större opinion kring, säger Örjan Pantzare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström