Revisornotan för vilande bolag: 25 000

Ett i praktiken vilande bolag inom Region Norrbotten kostar skattebetalarna 45 000 kronor om året.

21 december 2018 16:36

KPMG granskade siffrorna i Norrbottens turistråd, ett bolag som har noll kr i omsättning sedan ett antal år tillbaka. För detta har revisorfirman fakturerat 7,9 timmars arbete, vilket kostar 19125 kronor inklusive moms.

– Det känns som mycket tid för ingen verksamhet, säger regionrådet Anders Öberg (S), som själv är ordförande i bolaget.

Norrbottens turistråd var tänkt att ha en rådgivande funktion och att fungera som en remissinstans inom turismnäringen i länet.

– Vi vet inte om vi ska använda bolaget i framtiden och därför vill vi inte lägga ned det. Vi betalar en avgift till Bolagsverket samt en avgift för att behålla webbplatsen. Det är cirka fem verifikat per år, säger Öberg.

Under 2017 betalade Norrbottens turistråd 20 000 kronor i avgifter, något som också utgör bolagets förlust.

Hur KPMG fick ihop en heldags arbete för att granska detta får vi dock inte veta. KPMG:s kontorschef i Norrbotten Monika Lindgren hänvisar till sekretess.

– Jag får inte uttala mig om revision i enskilda bolag, säger hon.

Utöver KPMG:s revision tillkommer en räkning på 6250 kronor inklusive moms som revisorfirman PWC skickat avseende stöd till den förtroendevalda revisorn.

Norrbottens turistråd kan inte dra av momsen. Avgifterna och revisorkostnaderna blev därför under 2017 drygt 45 000 kronor sammantaget.

Marita Björkman Forsman (S), ordförande för revisionen i Region Norrbotten, vill inte uttala sig eftersom hon inte är ansvarig revisor.

– Jag vet att det kan vara en del arbete även med vilande bolag. Man ska gå igenom att ingenting rörts på skattekontot och upprätta en deklaration. Men hur många timmar det kan ta eller vilket stöd som kan behövas...nej, det blir bara fel om jag säger något.

Uppdraget som förtroendevald revisor har Agneta Heikki (L).

– Antingen är bolaget aktivt eller så är det avregistrerat. Det här bolaget är aktivt och kostar därför pengar. I revisionen konstaterar vi bland annat att det saknas ägardirektiv, vilket vi kritiserat, säger Heikki.

Vad kan du behöva för stöd i revisionen av ett bolag som saknar omsättning?

– Vi har upprättat en del dokument och sedan just det här med att vi tittat på ägardirektiven.

Du tycker att regionen bör lägga ned bolaget?

– Ja, det känns orimligt. Vi har påtalat det här några år nu.

Revisionen fick sänkt anslag med 30 procent i årets budget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonny Vikström