Studenterna drabbas när problem uppdagas i det ena huset efter det andra på campus i Luleå. Biblioteket är stängt, det håller på att renoveras efter takraset våren 2018, D-huset håller på att evakueras och i somras konstaterades fukt- och mögelskador även i F-huset. 

– Ja, det är ont om studieplatser. Som tur var har vi flyttat in i Studenternas hus, det kommer att bli runt 300 studieplatser här, säger Oscar Eriksson, ordförande för Teknologkåren. 

 

Artikelbild

| D-huset har dömts ut på grund av fukt- och mögelskador, det innebär färre platser där studenterna kan plugga tillsammans konstaterar Amanda Halvarsson och Oscar Eriksson.

När universitetsbiblioteket öppnar till våren 2020 kommer det att finnas 500 studieplatser där, då förbättras situationen. 

– Det är fortfarande brist, vi vill ha fler studieplatser, annars måste man vara här väldigt tidigt för att få plats, säger Oscar Eriksson. 

Studentkårerna har uppmanat studenterna att inte sitta och plugga i det utdömda D-huset. Rektor har beslutat om evakuering i två steg, personal som stadigvarande har sina arbetsplatser i D-huset ska skyndsamt flytta in i paviljonger. Men fortfarande används metodsalarna i D-huset för dem som läser till sjuksköterska och fysioterapeut. Metodsalarna är specialutrustade, det står till exempel en ambulans i en av dem. Salarna kommer att användas till årsskiftet, då ska en annan lösning vara på plats enligt vad de fått veta av universitetsledningen.

 

Artikelbild

| Studentkårerna har inga belägg för att studenter har blivit sjuka på grund av miljön i D- eller F-huset. Det säger Oscar Eriksson, Teknologkåren och Amanda Halvarsson, Luleå Studentkår.

Det är känt på LTU att en del personal i D-huset har drabbats av besvär, som antas bero på att huset är skadat av fukt och mögel. 

– Studenterna stannar hemma när de är sjuka, när det gäller personal är det tydligare eftersom de sjukanmäler sig, säger Amanda Halvarsson, ordförande för Luleå studentkår.

Artikelbild

| D-huset, tegelhuset till vänster i bild, ska evakueras. Personalen ska få arbetsrum i paviljonger.

– Vi har ingen undersökning som visar hur det påverkar studenterna och deras hälsa. Vi har inte fått några tillbud. Antingen beror det på att ingen anmäler eller att ingen mår dåligt. Vår största farhåga är att någon ska få astma på grund av sjuka hus, säger Oscar Eriksson.

 

Artikelbild

| I det svarta E-huset har inga hälsoproblem upptäckts men i det orangea F-huset har man hittat fukt- och mögelskador.

Är det något som oroar studenterna?

– Det finns absolut en oro men jag tror att studenter som inte är i D- eller F-huset oroar sig mest över var de kan studera, säger Oscar Eriksson. 

Artikelbild

| B-huset och universitetsbiblioteket på Porsön.

Han tycker att informationen har blivit bättre från LTU. Universitetsledningen har agerat direkt man fått klart för sig att F-huset är skadat.

 – Nu tar de verkligen det säkra före det osäkra,  det är skönt att se att LTU tar tag i det direkt, säger Oscar Eriksson.