I början av året besökte kvinnan Leo Hasslers mottagning i Luleå för att låta honom operera bort ett aterom – en knöl som kan bildas vid en hårsäck och riskerar att inflammeras – från hårfästet i pannan.

Men läkarbesöket utvecklades till en skräckupplevelse. Patienten anmälde senare händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som har beslutat att kritisera Leo Hassler på flera punkter.

Bland annat för att Hassler inte bar handskar, trots att han lade ett snitt i patientens panna och riskerade att komma i kontakt med kroppsvätskor. Han gav heller inte patienten någon information om att ingreppet var förenat med smärta.

Artikelbild

| Läkaren Leo Hassler får kritik av Inspektionen för vård och omsorg.

I sin anmälan vittnar kvinnan om att bedövningen hade mycket liten – om ens någon – verkan och att hon skrek av smärta när Hassler inledde operationen. Hon bad honom att avbryta, men i stället ska han enligt kvinnans anmälan ha tagit tag i hennes axlar och med brysk ton sagt "här skriker vi inte, då får du gå hem".

Smärtan blev sedan bara värre och värre, enligt patientens berättelse. Till slut klämde läkaren sönder ateromet.

"Klämmandet var än värre smärtsamt än snittet", skriver kvinnan i sin anmälan till Ivo.

Tiden efter operationen var också plågsam. Kvinnan beskriver hur ansiktet svullnade upp och att vätskor läckte från såret. Dessutom har händelsen varit traumatisk även i efterhand.

"Det psykiska lidande denna doktor utsatt mig för är horribelt", skriver hon.

Ivo bedömer det som allvarligt att patienten inte fick tillräcklig information om hur smärtsamt ingreppet skulle bli. Läkaren har inte tillgodosett patientens behov av trygghet och dessutom inte respekterat hennes självbestämmande och integritet. En patient måste få information för att kunna vara delaktig och fatta beslut om sin egen vård.

Dessutom har Ivo granskat journalanteckningen där det inte står något om att patienten fick lokalbedövning i samband med operationen. Därmed brister Hassler även enligt patientdatalagen. Hygienrutinerna – att inte använda handskar – är också ett avsteg från Socialstyrelsens föreskrifter, skriver Ivo.

Leo Hassler har varit läkare i mer än 50 år och är en känd profil i Luleå. 2009 utsågs han till Årets Luleåbo.

Gällande Ivos beslut säger han så här:

– Jag beklagar vad som inträffat, tar till mig den kritik som är befogad och har förändrat rutiner.