Beslutet togs på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott på måndagen, och innebär ett stort steg mot säkrare mark för den hotade verksamheten.

– Det är jätteviktigt för oss, säger Siri Pekkari, biografansvarig vid Folkets bio.

Efter tre år i centrum, med kraftigt ökande utbud och besökssiffror, hamnade Folkets bio i trångmål när biojätten SF Bio/Filmstaden sade upp hyresavtalet med både fastighetsägaren och föreningen.

– Normalt så river SF ut alla inventarier, alltså projektorer, ljud, heltäckningsmattor och så vidare, när de lämnar en lokal. Men nu har vi fått möjlighet att köpa dem. Det är ett rimligt bud och SF gör det i god anda. Om de hade rensat ur lokalen hade vi aldrig någonsin haft råd att få ordning på lokalen igen, säger Siri Pekkari.

LÄS MER:Folkets bios framtid är hotad

Ett frågetecken återstår dock. Folkets bio vill även ha höjt årsbidrag för att hantera den högre hyra som blir följden. Tidigare har man inte hyrt hela lokalen av SF och inte heller hyrt under årets samtliga månader.

– Det skulle innebära nästan en fördubbling av verksamhetsbidraget på 400 000. Men kommunen kan inte täcka allt detta. Vi söker andra lösningar också. Bland annat ska vi träffa fastighetsägaren, säger Siri Pekkari.

Utskottet var enigt om satsningen på 300 000.

– Det var väldigt positiva tongångar. Sedan får vi se hur det andra ska lösas, säger Emmeli Nybom (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.