– Vi hade en liten minskning på grund av SAS pilotstrejk som gick in i början av maj. SAS har ju många avgångar här, säger, Ann-Christin Viklund, flygplatschef på Luleå airport.

I Kiruna som redan är Swedavias minsta flygplats var minskningen av majresenärerna 16 procent – mer än någon annanstans i landet. För perioden januari till maj var minskningen 3 procent jämfört med fjolåret. Motsvarande siffra för Luleå var 2 procent.

Det är framför allt inrikesresandet som har gått ner. Även utrikesresorna minskade generellt i landet även om de ökade på vissa regionala flygplatser. Där har SAS-strejken inte haft samma effekt eftersom att de flighterna ofta är chartrade. I Luleå har utrikesresenärerna dock minskat med 0,8 procentenheter. Det görs mellan 12 och 15 sådan flighter från Luleå varje vecka.

– Det har nog inte varit färre avgångar utan bara lite mindre resenärer, säger Ann-Christin Viklund.

Ser du någon trend att människor väljer andra mer miljövänliga färdmedel?

– Jag vet ju inte hur människor tänker kring det. Det enda jag ser är att vi har haft den här strejken och att antalet resenärer har minskat i samband med det, säger Viklund.

Swedavia som äger och driver de största flygplatserna i Sverige har ambitiösa hållbarhetsmål – noll fossila utsläpp från och med nästa år. Detta mål nådde Luleå airport redan 2018.

– Vi har elfordon, biodiesel och grön fjärrvärme, säger Viklund.

Flygplanen som startar och landar på flygplatsen släpper visserligen ut stora mängder koldioxid.

– När det gäller vår egen verksamhet har vi noll utsläpp, flygplanen har utsläpp men det är flygbolagens ansvar, säger Viklund.