Luleå kommun har rekommenderat att avslå Oliba AB:s ansökan om ett tidsbegränsat bygglov i Norra hamn. Den övre gränsen för ett tidsbegränsat bygglov är 15 år vilket Oliba AB nått.

Kände ni till att ni nått den övre gränsen för ett tidsbegränsat bygglov?

– Ja, det gjorde vi, säger Henrik Grönvedt vid Oliba AB.

Men varför sökte ni det ändå istället för ett permanent tillstånd?

– Därför vi ville ha ett tidsbegränsat tillstånd, säger Henrik Grönvedt.

För att få ett permanent bygglov ställs högre krav på "Färjan". Enligt byggnadsinspektören måste en ombyggnation av "Färjan" ske för att ett bygglov ska godkännas.

– Det finns en del brister, bland annat tillgänglighet vid brand och säkerhet vid användande. Men vi har bara rekommenderat avslag på den nuvarande ansökningen om tidsbegränsat bygglov. Oliba AB har möjligheten att söka permanent bygglov. Men då måste det ske en ombyggnation, säger byggnadsinspektör Martin Pantzare vid Luleå kommun.

Men en ombyggnation kan ta flera år enligt Henrik Grönvedt.

– Förhoppningen är att BBB kommer hållas öppen i sommar, men om vi måste bygga om kan det ta flera år. Vi måste kontakta kommunen och inleda en dialog, säger Grönvedt.