– Erika har varit en fantastisk kapacitet som vi gärna skulle haft kvar hos oss, säger Jalle Svanberg, styrelseordförande för Swedish Lapland visitors board.

– Det blir lite jobb för oss att fördela om ansvar, säger han.

Men han är inte orolig över organisationens förutsättningar att nå sin målsättning – att Norrbottens besöksnäring ska utöka sin omsättning till 8,2 miljarder år 2020. Som han ser det är de redan på god väg.

Vd-tjänsten hos Swedish Lapland lämnas öppen medan styrelsen utvärderar vad man har för behov och huruvida man vill rekrytera någon externt eller internt.

Erika Mattsson blir kvar till och med september sedan kommer hennes tjänst vara uppdelad mellan Sparbanken Nord och Swedish Lapland året ut.

Hon tycker att samarbetet med styrelsen fungerat bra.

– De har agerat precis som en styrelse ska.

Hon är nöjd över sin tid inom besöksnäringen. Hon säger att det har varit fantastiskt att följa branschens resa till att bli en viktig näring för Norrbotten som man tar hänsyn till i regionala planeringsprocesser och klimatfrågor.

När positionen på Sparbanken Nord öppnade sig, då den nuvarande chefen närmar sig pension, sökte Matsson tjänsten. Som hon ser det är det en möjlighet att fortsätta arbeta med regional utveckling där hon får nytta av det nätverk hon byggt upp inom länet.