"Jag är för gammal annars skulle jag kedjat fast mig"

Nu är det klart. Bodens kommun säljer tomten nedanför Centralskolan vid Bodån för 4,8 miljoner kronor. Men inte utan protester. "Jag är för gammal annars hade jag tagit kompisar och satt mig där nere och kedjat fast mig", säger Bosse Strömbäck (V).

14 maj 2019 16:18

För första gången på länge pekar befolkningssiffrorna åt rätt håll. Den sista mars i år hade Boden 28 043 invånare och målet är 30 000 år 2025.

Lindbäcks boende AB avser att bebygga tomten med ett flervåningshus i trä. Majoriteten i kommunstyrelsen är för projektet och framhöll vikten av att det byggs i centrala stan, där folk vill bo, för att få inflyttning. Vänsterpartiet liksom Liberalerna emot, men de har ingen ordinarie plats i kommunstyrelsen.

Kommunchefen Mats Berg påpekade att de som tjänstemän jobbar på uppdrag av politikerna, att ta fram detaljplaner för att ha så god planberedskap som möjligt så att det ska gå fort och enkelt som möjligt för dem som vill etablera sig och bygga i Boden.

– Det har vi gjort.

De har visat Lindbäcks de byggbara tomter som finns och de fastande för tomten vid Centralskolan.

Bosse Strömbäck tillstod att tjänstemännen arbetar rätt, men menade att de aldrig borde visat Lindbäcks den där tomten.

– För tusan ni skulle inte visat den.

Hendrik Andersson (L) hade dock en del att säga.

– Boden fyller 100 år. Förutom kyrkområdet så finns det bara ett enda hus som finns från den tiden, för drygt 100 år sedan. Den här vackra byggnaden, som vi har renoverat, är skyddsvärd enligt många förståsigpåare.

Han pekade på en nygjord utredning som heter Kulturmiljövärden i Bodens centralort. Av den framgår att det finns ytterst lite bevarat av 1800-talsbebyggelsen, däribland kyrkstugorna, tingshuset och Centralskolan.

Han påpekade att nämnden för kultur, fritid och unga uppdaterade ett tidigare fritidspolitiskt program. I den reviderade versionen poängteras att kultur- och programverksamhet ska vårda, värna och levandegöra kommunens kulturarv.

Han tillade att de antagna estetiska målen för den fysiska miljön i Bodens kommun ska vara vägledande i bevarandefrågor. Målen anger att varje förändring av den fysiska miljön ska vara av sådan art att den stärker den lokala särprägeln.

Med stöd av det tycker Hendrik Anderson tycker att beslutet i kommunstyrelsen är väldigt oklokt.

– Centralskolan är en signaturbyggnad frö Boden. Det vore tråkigt om den inte gick att uppleva från båda hållen.

Hade han kunnat hade han yrkat på återremiss och att samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att hänvisa byggaren till en annan tomt.

Bosse Strömbäck (V) har hävdat sedan starten att det här inte är klokt beslut gentemot kommande generationer.

– Öppenheten vid skolbyggnaden gör att den lyser som en liten oas. Det här punkthuset som kommer upp framför gör att muren blir totalt komplett från Garnisonsgatan. En klok människa har sagt att ”historien kommer att döma oss”. Jag är övertygad om att de som kommer ihåg hur det såg innan det här höga huset byggs och sedan kör förbi det kommer ifrågasätta oss.

Med en dåres envishet fortsätta Bosse Strömbäck att säga att det inte är viktigare att få människor att bo i centrala stan, även om det är viktigt för Vänsterpartiet att få inflyttning, än det historiska värdet.

Han förstår inte att majoriteten vill klappa upp ett hus framför Centralskolan med tanke på framtid. Enligt honom finns inga problem att göra uppgörelser så alla är glada och nöjda, utom att det byggs på just den här tomten.

Kommunalrådet Claes Nordmark (S) menade att han inte behövde gå i cirklar, utan att alla förstått hans poäng.

– Ordförande var någonstans i kommunallagen står det att man inte får utveckla sin argumentation som man själv känner att man vill göra, sa Bosse Strömbäck.

– När du säger samma sak flera gånger så har din poäng gått fram. Med all respekt, du får gärna fortsätta, men om du säger samma sak flera gånger så pratar du för sig själv till slut, sa Claes Nordmark.

Bosse Strömbäck höll med.

– Jo, jag talar för mig själv nu i min besvikelse och min bedrövelse. Jag är för gammal annars hade jag tagit kompisar och satt mig där nere och kedjat fast mig.

Han yrkade på återremiss och fortsatt samtal om en ny plats, men var som sagt i minoritet. Kommunstyrelsen godkände villkoren i köpeavtalet.

Beslut kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, KS, beslutade att föreslå en höjning av ungdomskortet till 350 kronor per år från och med 1 juli 2019. Moderaterna och Vänsterpartiet reserverade sig.

En medborgare vill att kommunen utreder om solel kan användas som energikälla i kommunen. Kommunstyrelsen är positiv och lämnade ärendet vidare till fastighetsnämndens och Bodens Energi B för kännedom.

KS beslutade att inte införa bälten på lokaltrafikens bussar i samband med ny trafikstart 1 juli 2020.

KS avslår ungdomsmotion att bygga ett övergångsställe vid hållplatserna utanför Hildursborg och polishuset, eftersom Trafikverket är väghållare, men ska ta upp frågan med verket.

KS avslår medborgarförslaget att anlägga en myr i Eyvind Johnson-parken. Det skulle kräva mycket stora ombyggnationer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Tegström