Ett kulturpolitiskt misstag

Vid en rundringning måndag den 10 september 2018 till företrädare för länets kulturinstitutioner, liksom det fria kulturlivet, var osäkerheten mycket stor dagen efter valet.

25 april 2019 13:56

Alla undrade hur Sjukvårdspartiet och Alliansen, den nya majoriteten i regionfullmäktige, skulle utforma den nya kulturpolitiken mot bakgrund att de gått till val på att omfördela 90 miljoner som gått till regional utveckling, där kulturen ingår, till sjukvård. Det var nämligen högst osäkert vem som skulle drabbas av denna omfördelning eftersom Sjukvårdspartiets Kenneth Backgård inte vill precisera vem eller vilka föreningar det handlade om. Det skulle avgöras efter valet i en utvärdering. Samtidigt hade Alliansen i debatten poängterat att kulturinstitutionerna skulle fredas. Mer underlag än så hade inte den kultur och föreningsintresserade väljarkåren att förhålla sig till innan vallokalerna stängde.

Men så blir det plötsligt svart på vitt – ett förslag från sittande majoritet i regionfullmäktige om att dra tillbaka bidrag till 29 kulturföreningar och annat föreningsliv i Norrbotten som fått beviljade bidrag till 2020-2021. Och då talar vi om livskraftiga föreningar som BRIS, Konstnärer i Norrbotten (KiN) och Norrbottens körsångarförbund, för att nämna några. Dessa 29 föreningar får nu söka bidrag från regionen på nytt - vilket givetvis försvårar möjligheten till planering av verksamheten.

Med risk för att upprepa mig. Att ställa kultur mot sjukvård är ett ödesdigert misstag. Kultur har ett egenvärde och vem vill bo eller för den skull flytta till ett län där kulturen dräneras? Dessutom ytterst kortsiktigt tänkt, inte minst eftersom undersökningar bekräftat att just kultur är hälsobefrämjande. Vi människor behöver många olika saker för att trivas och hålla oss friska. Inte bara plåster på såren.

Kommentar

Eva Åström
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!