"Det handlar inte bara om intensivvården i Kalix". Det håller vi med om, Jonas Törnqvist.

Att lägga ner IVA (intensivvårdsavdelningen) och ta bort narkosläkaren från Kalix sjukhus medför drastiska förändringar för sjukvården i Östra Norrbotten.

Medicinkliniken kommer att omedelbart lägga ner sin HIA-verksamhet (hjärtintensivvårdsavdelning) och även övrig akutmedicin på Kalix sjukhus.

Det finns inget sjukhus i Sverige där man har akutmedicinsk verksamhet eller HIA-vård utan att ha narkosläkare tillgänglig på sjukhuset.

Detta medför att förutom 300 IVA-patienter och 200 patienter för vilka nakosläkaren i dag gör insatser med procedursövning (exempelvis kortare sövningar som vid reponering av leder som hoppat ur led eller kortare sövningar vid beh. av ojämn hjärtrytm exempelvis förmaksflimmer) och blodkärlsåtgärder som årligen akut måste transporteras till Sunderby sjukhus, även 750 akut hjärtsjuka med förmodad hjärtinfarkt och cirka 1 000-1 500 medicinpatienter så svårt sjuka att IVA-vård kan bli nödvändig måste till Sunderby sjukhus akut. Sammantaget sex-åtta patienter per dag, året om.

Det som återstår av Kalix sjukhus blir en "lättakut" - akutmottagning för lättare åkommor - med inläggningsplatser.

Den första timmens intensivvård kommer att bedrivas i ambulans, av personal som ej har någon ansvarig intensivvårdsläkare/narkos-läkare att rådfråga, med destination Sunderby sjukhus som redan i dag har en övermäktig börda att bemästra. (Ambulansen finns inte i dag).

Ett antal patienter, levande då man passerar Kalix, kommer ej fram levande till Sunderby sjukhus. Ett större antal kommer hem från vården på Sunderby sjukhus med men de ej skulle haft om de vårdats i Kalix. Inte för att Sunderby sjukhus presterar en dålig sjukvård, utan för att en timmes ytterligare väntan på behandling spelar roll för vissa patienter - till exempel "rädda hjärnan"-patienter (patienter som drabbats av proppar i blodkärlen i hjärnan) som skulle haft glädje av trombolysbehandling (propplösande behandling), en del med akuta hjärtinfarkt, en del med blodförgiftning.

Du skriver att "patientsäkerheten alltid har högsta prioritet och vi kommer inte att göra något som gör att denna äventyras"

Bra - vi är överens. Låt oss också vara överens om att i detta perspektiv är det varken önskvärt eller möjligt att genomföra förslaget avseende Kalix sjukhus.

Ivar Wizelius,

narkos/IVA-läkare, Kalix sjukhus

Moa Bjerner,

läkare akuten, Kalix sjukhus

Annica Brännström,

IVA-sjuksköterska IVAK, Kalix sjukhus

Ann-Sofie Sköld,

IVA-sjuksköterska och sektionsansvarig IVA, Kalix sjukhus