Arkitektbyrå vill hålla visionen levande

Det är snart fyra år sedan White arkitekter vann kommunens stadsbyggnadstävling med "Kiruna 4-ever" - en vision om nya Kiruna.

13 februari 1917 20:43

Snart ska idéerna få fysisk form i takt med att fler byggprojekt i centrum kommer igång. I den fasen hoppas White ha en fortsatt samordnande roll.

– Det här projektet ligger oss otroligt varmt om hjärtat, säger Krister Lindstedt, ansvarig arkitekt för Whites stadsbyggnadsprojekt i Kiruna.

Whites huvudsakliga uppdrag har varit att stötta kommunen i planeringen av den nya staden. Visionerna samlade i "Kiruna 4-ever", som White arkitekter gjort i samarbete med Ghilardi Hellsten arkitekter, blev kommunens utvecklingsplan för området. I arbetet med tävlingsbidraget samarbetade White med en socialantropolog som samlade in Kirunabornas tankar om Kiruna den nya stadskärnan.

Slutsatserna fick tyngd i "Kiruna 4-ever". Kirunaborna ville se fler mötesplatser, både inom- och utomhus. Stadstorget kan tolkas som ett sätt att tillgodose det önskemålet. Att naturen är viktig för Kirunaborna framkom också - den långsmala stadsparken vid nya centrum är ett sätt låta naturen komma nära.

Förenklat kommer Whites ritningar ligga till grund för hur torget, stadsparken och gatorna utformas. Vad gäller torget och stadsparken arbetar arkitekter på White med en så kallad systemhandling med detaljerade beskrivningar och tekniska lösningar. Den ska vara färdig framåt sommaren. Whites arkitekter skissar också på byggandet utanför stadskärnan, runt den viktiga gatan "Flyttleden" som länkar samman stadskärnan med Kurravaaravägen.

Byggnaderna i centrumkvarteren ska emellertid ritas av de arkitekter som byggherrarna arbetar med. Krister Lindstedt menar att det här är en bra lösning eftersom det gör att fler bra idéer kan komma till uttryck i staden. Men det innebär också att kvarteren skilja sig från hur gänget på White föreställt sig dem.

Vilken roll White får framöver, när fler byggprojekt drar igång, är oklart.

– Det är en öppen fråga egentligen. Jag ser gärna att vi kan ha en fortsatt samordnande roll och hjälpa Kiruna kommun att vara kravställare, men också inbjuda till att vara med och bygga nya Kiruna. Mina husritande kollegor vill också vara med. Jag hoppas att vi får vara med länge än, vi vill vara verksamma i Kiruna genom hela flytten. Samtidigt måste vi ju göra ett bra jobb för att få vara kvar, säger Krister Lindstedt.

Han håller fram att White gärna är med och håller visionen om den nya, hållbara, staden levande. Med många olika aktörer inblandande i alla de processer som utgör själva stadsomvandlingen kan gemensamma målbilder lätt bli otydliga. Krister Lindstedt menar att det som skulle kunna göra att centrum inte möter de många och högt ställda förväntningar som finnas är om "ribban sätts för lågt". Helheten är viktigare än delarna.

– Vi är gärna med och lägger ribban på rätt höjd, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Saga Skovdahl

Ämnen du kan följa