Det här är ett bakslag för Boliden.

För att få öppna gruvan krävs i slutskedet ett miljötillstånd från Mark- och miljödomstolen. Dit är det långt och någon sådan ansökan finns inte ännu utan Boliden har avancerat till att söka bearbetningskoncession. Det skulle ge en rätt till fyndigheten i många år, och Bergsstaten beslutar om bolaget ska få en sådan rätt.

Länsstyrelsen, som är tung instans, säger nej.

Artikelbild

| Ingen ny epok? Boliden drev gruva i Laver på 1930-talet och 1940-talet. Bolaget vill öppna ny gruva, länsstyrelsen säger nej.

Motivet är att gruvan, några mil utanför Älvsbyn, skulle orsaka stor påverkan på naturvärden och då omnämns vatten med koppling till Piteälven och Natura 2000-område.

"Sju av sjöarna och vattendragen kommer att påverkas mycket kraftigt genom torrläggning, omledning eller utfyllnad", skriver länsstyrelsen och nämner bland annat Lill-Laver, Stor-Laver, Småträsken och Vistbäcken.

Inte acceptabelt och på grund av det avstyrker alltså länsstyrelsen, med hänsyn till skrivningar i Miljöbalken.

Myndigheten avstyrker dubbelt upp. För skulle inte den första invändningen vinna gehör finns en annan. Riksintressena mineralutvinning och rennäring, via samebyn SemisjaurNjrg, kommer att finnas på samma plats i Laver. De kan inte förenas i Laverområdet, påtalar myndigheten, och vem ska ge vika?

Rennäringen bör ha företräde, anser länsstyrelsen.

Avstyrkan till en gruva i Laver har gått till Bergsstaten, som ska ta ställning till om bearbetningskoncession trots det ska beviljas. Först ska kontakter med Boliden tas, med anledning av länsstyrelsens inställning.

– Vi kan inte köra över länsstyrelsen utan antingen instämmer vi eller så har vi avvikande mening. Om det blir det senare går frågan till regeringen, säger Linda Ylivainio, jurist vid Bergsstaten.

Skulle Bergsstaten instämma med länsstyrelsen är det en tvärnit för Bolidens gruvprojekt. Älvsbyns kommunpolitiker har i stort ställt sig bakom projektet och inte minst de förväntade 700 jobben, plus följdjobb, anses som motiv.