Starkt resultat trots lägre leveranser för LKAB

Trots lägre leveranser visar LKAB på ett starkt resultat för 2019. Det framgår av deras års- och hållbarhetsredovisning som presenteras i dag.

26 mars 2020 09:30

Med en stabil produktion och gynnsamma marknadsvillkor uppnådde LKAB ett starkt resultat 2019, trots lägre leveranser. Så sammanfattar bolaget året i sin års- och hållbarhetsredovisning för 2019.

Rörelseresultatet uppgick till 11,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med 72 procent jämfört med 2018 års rörelseresultat på 6,9 miljarder kronor. Omsättningen uppgick till 31,3 miljarder kronor, jämfört med 25,9 miljarder kronor år 2018.

Leveranserna landade på totalt 24,8 miljarder ton järnmalmsprodukter, vilket är lägre än 2018 års 26,8 miljarder.

"Fram till sommaren var efterfrågan på järnmalm mycket god och prisnivåerna höga. Osäkerhet och minskad efterfrågan på stål, i kombination med historiskt höga priser på råvaran, påverkade dock stålproducenternas lönsamhet under första halvåret. Efterfrågan på järnmalm, framförallt i Europa, sjönk markant från augusti och prisnivåerna dämpades. För LKAB innebar det att vi under hösten delvis fick styra om våra volymer till andra kunder och marknader, vilket vi lyckades väl med. På helåret landar vi dock på något lägre leveransvolymer jämfört med tidigare år", kommenterar Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

"Vi har i år haft en relativt stabil produktion, i synnerhet under tredje och fjärde kvartalet. Sammantaget gör vi ett starkt resultat på närmare 12 miljarder kronor. Trots dämpningen under andra halvåret var den genomsnittliga prisnivån under året god och vi har också gynnats av en fortsatt stark dollar", fortsätter Moström.

Under 2019 hade man totalt 6,8 olycksfall per en miljon arbetade timmar, jämfört med 7,7 år 2018.

"Ett av våra högst prioriterade hållbarhetsmål är att minska olycksfallsfrekvensen och här har vi inte nått ända fram. Arbetet med att stärka säkerhetskulturen är ständigt pågående, med löpande insatser i form av utbildningar och dialoger. Inom delar av organisationen har vi gjort stora framsteg, exempelvis firade vår hydraulikgrupp 1 000 olycksfria dagar under året", kommenterar Moström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Emborg