Luleå. SPF Åkerbärets berättarkafé hade besök av fysioterapeuter från LTU, Irene Vikman, PhD, och doktoranden Mascha Paulsen. Sjukgymnaster kallades de tidigare. Ämnet var "Att vara i balans". Mascha föreläste om balansen.

Hjärnan är som en dator som ständigt är inkopplad och hämtar intryck från syn, hörsel och känsel. Receptorer i fötter och kroppen i övrigt meddelar hjärnan om aktuella saker. Balansen är beroende av kroppens förmåga att analysera inkommande signaler och reagera på dem. Hjärnan sätter ihop observationerna och skickar ut signaler till muskler att rätta till så att kroppen intar en lämplig hållning i balans. Om systemet är optimalt reagerar kroppen snabbt men det kräver också muskelstyrka.

# På äldre dar kan synen fallera och ge fel information till hjärnan.

# Glasögonen kanske är för svaga eller för starka.

# Hörseln kan vara nedsatt och ge fel information. Ny hörapparat kan ta tid att vänja sig vid.

# Ovidkommande saker: Buller, bländning av solen, barnskrik med mera kan distrahera.

# Reaktionsförmågan kan vara nedsatt av diverse mediciner, stimulantia med mera.

# Muskulaturen försvagad av pareser eller dålig träning.

Statistiskt faller 33 procent av äldre över 65 år minst en gång per år. Följer man 1 000 äldre ett år kan så många som 600 ha fallit. 10-15 procent ger allvarliga skador och 1,5 procent får höftbensfraktur.

Slutsatsen är att ju mer vi jobbar med att förbättra fysiken, det vill säga. tränar kroppsfunktionerna och musklerna desto längre tid tar det innan man ramlar.

Balansträning bör man ha varje dag:

# Sitt på en stol och res på dig utan att ta hjälp av armarna tio gånger.

# Hejda rörelsen att sitta ner strax före stolsitsen och res på dig igen tio gånger.

# Stå på ett ben medan du med ögonen fixerar en orörlig punkt.

# Gör samma sak men blunda och se om du kan stå stilla längre.

Auditoriet hade många frågor efteråt, bland annat om balansorganet i örat. Lycka till! Undvik fallolyckor!