Trafikverket planerar inga åtgärder

"Givet alla håller hastighetsbegränsningen 50 kilometer i timmen så behövs inga fler åtgärder." Det är Trafikverkets bedömning avseende trafiksituationen i Bondersbyn.

24 maj 2019 19:26

Norrbottens Media har berättat om senaste olyckan i Bondersbyn, då en timmerbil gick av vägen.

Bybor, personal vid förskolan och politiker har gett sin syn på saken och beskedet är att det är mycket trafik, i synnerhet tung trafik, höga hastigheter och att åtgärder är nödvändiga.

LÄS MER:Olyckan kunde ha slutat i katastrof

LÄS MER:Ta frågan på allvar

Joanna Ljunggren är presskommunikatör vid Trafikverket och hon säger att Trafikverket inte har några åtgärder planerade längs den aktuella sträckan och att huvudproblemet är att många väljer att hålla för hög hastighet.

– Att många väljer att köra för fort är lite av ett samhällsproblem, vi ser det i hela landet tyvärr, säger Joanna Ljunggren.

Trafikverkets inställning är att vägen inte är i behov av åtgärder, givet alla håller hastighetsbegränsningen.

– Vi kan bara spekulera i varför så många kör för fort. Det går att fråga sig vad de har för inställning, de som gör det. Högre hastighet, större risk för olycka och olyckan blir värre. En 50-väg har den begränsningen av en anledning, säger Joanna Ljunggren.

Joanna Ljunggren säger att hon har all förstående för den oro bybor känner.

Att vägen är smal och utan utrymme att promenera längs förklaras med att den inte är avsedd för gående. Omledning av den tunga trafiken är inte aktuellt, det beskrivs som en ovanlig åtgärd. Ytterligare hastighetsbegränsningar ses inte som ett alternativ.

Så då blir det faktum att så många kör för fort i slutändan en polisiär fråga?

– Det kokar ju ihop till det, ja, säger Joanna Ljunggren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Nilsson