MP-ministern: "Framtiden för svensk stålproduktion"

Ministern Per Bolund (MP) besökte Luleå för att prata bostäder, elbussar och Hybrit.

23 april 2019 19:31

På tisdagen anlände finansmarknads- och bostadsministern, miljöpartisten Per Bolund, till Luleå med ett försenat nattåg från Stockholm. Hans första stopp var den blivande pilotanläggningen där Hybritprojektet ska göra SSAB:s stålproduktion helt kolfri.

– Det här är ju framtiden för svensk stålproduktion som jag ser det, säger han.

LÄS MER: SSAB:s miljardsatsning ska göra utsläpp till vatten

I sin vårändringsbudget sköt regeringen till hundra extra miljoner åt det så kallade industriklivet, för klimatåtgärder i industrin. Enligt siffror från Energimyndigheten har hittills nära 588 miljoner kronor satsats på Hybrit.

– Tio procent av vår klimatpåverkan i Sverige kommer från SSAB och ska vi komma fram till vårt mål att bli noll nettoutsläppare av växthusgaser så måste vi lösa de här utmaningarna, säger Bolund.

Stålproduktionen är ett av de största hindren mot att Sverige ska nå klimatmålen i Parisavtalet, enligt Bolund. Men en omställning från kol till vätgas kräver elektricitet motsvarande hela Sveriges nuvarande elöverskott. Samtidigt blir elbilarna fler, vilket också ökar elanvändningen.

– Vi har högt ställda planer på att bygga ut den förnybara energin. Nu byggs det vindkraft i Sverige som aldrig förut, vindkraftsdelen har dubblerats på bara några år och det är långt ifrån färdigutbyggt. Det finns jättestora möjligheter både till lands och till havs, inte minst här uppe i norra Sverige. Vi har jättegoda förutsättningar att bli nettoexportörer av el och ändå kunna täcka industrins behov, säger Per Bolund.

Kärnkraftsfrågan har seglat upp igen efter att Moderaterna hotat med att lämna energiöverenskommelsen. Fortfarande står kärnkraftsverken för 40 procent av elproduktionen medan vindkraften står för under en femtedel. Till år 2022 ska det nästan dubblas genom bygget av flera nya vindkraftsparker, men vindkraften kommer fortfarande vara långt från att täcka upp för kärnkraften.

– Vi ska inte förbjuda kärnkraften, men vårt mål är ett hundra procent förnybart energisystem. Det arbetar vi efter och som det ser ut nu i Sverige och globalt är inte kärnkraften det som är konkurrenskraftigt, utan ska man göra ny produktion så är det de förnybara energikällorna som har de lägsta priserna. Så där tycker vi att helt enkelt att marknadskrafterna ska få råda, att det som är billigast att bygga också är det som vi bygger, säger han.

Per Bolund tror på potentialen hos vindkraft, bioenergi och solenergi.

– Solen är en outtömlig energikälla där vi har mycket kvar att göra. Sen ska vi inte glömma effektivisering där vi kan använda elen mycket mer effektivt i samhället. Sammantaget har vi unika möjligheter i Sverige att ha en helt hållbar energiproduktion och sedan också kunna försörja industrin med hållbart producerad el, säger han.

Kommer vi bli tvungna att på individnivå sluta göra vissa saker för att elen ska räcka?

– Nej, det tror jag inte. Däremot kommer vi att kanske vårda resursen el bättre så att vi använder elen när det produceras mycket. När vinden blåser bra och vi har mycket vindkraft kommer det produceras mycket el och då kan vi också anpassa efterfrågan. I Hybrit har man till exempel möjlighet att lagra vätgasen så att man kan producera maximalt när det finns god tillgång till el och dra ner på produktionen när det finns lite. Så kan vi som hushåll också anpassa när vi använder el under dygnet.

En fråga som rört upp känslorna i Norrbotten är att vi på 15 år har fått en nästan dubblad dieselskatt. Regeringen har lovat att ta bort värnskatten för de med högst inkomst från och med 2020. I den senaste budgeten beslutade de samtidigt för att höja skatten på gruvdiesel.

– Den kombinationen handlar framför allt om att Liberalerna och Centerpartiet har drivit på för att ta bort värnskatten, det har inte varit en del av Miljöpartiets politik. Däremot behöver vi använda ekonomiska styrmedel för att göra det förnybara till det som är konkurrenskraftigt. Till exempel att Sverige ska kunna bygga mer vindkraft för att producera el men också använda den svenska skogen för att göra diesel. Där behöver vi stödja det som är hållbart men också ta ut ett pris för det som påverkar klimatet, säger Bolund.

Norrbotten har långa avstånd och på många håll dåligt med kollektivtrafik. Antalet laddstolpar för elbil är ungefär 120 stycken i hela Norrbotten, färre än i centrala Göteborg.

Hur ska ni lösa det här, eller vem ska göra det?

– Vi behöver absolut bygga ut möjligheten att köra på el även i Norrland. Vi har goda förutsättningar för det och elbilarna blir allt bättre och kan köra längre och längre avstånd. Sedan behöver vi se till att vi har möjligheter att steg för steg ersätta de fossila bränslena med förnybart.

I tillägg till detta genomför regeringen det som kallas bränslebytet.

– Vi ser till att oljebolagen måste ta in mer och mer förnybart i det som vi tankar varje dag vid pumpen. Där kommer vi att bli mer och mer hållbara även i vår vanliga bilkörning. Det kommer krävas många olika pusselbitar för att nå fram.

Ska vi på landsbygden få samma behandling som resten av landet eller kan inte vi få lättnader med tanke på de stora avstånden?

– Där tror jag att vi måste ha olika lösningar för olika delar av landet. Till exempel har vi sett till att det finns trängselskatt i de största städerna Stockholm och Göteborg just för att det där finns mycket större möjligheter att ersätta bilen med cykel eller kollektivtrafik.

Den möjligheten finns inte i Norrbotten på samma sätt.

– Där måste vi helt enkelt vara medvetna om de utmaningar som finns på olika ställen och anpassa politiken efter det, säger Bolund.

I valet fick Miljöpartiet 2,8 procent av norrbottningarnas röster. Ett tapp från valet 2014. Men Bolund, som på partikongressen den 5 maj kan väljas till nytt språkrör efter Gustav Fridolin, tror att skatter är nödvändiga för att snabba på omställningen från fossila bränslen.

– Min ambition är att vi ska kunna visa att vi är ett parti för hela landet och att den gröna omställningen som vi vill se är en jättestor möjlighet för norra Sverige inte minst. Det är här man kan producera den hållbara elen och använda skogen för att ersätta massor av fossila bränslen både i energiproduktion men också industriell produktion.

Per Bolund tar Hybrit som ett exempel på ett projekt som passar bra här i Norrbotten.

– Man kan på sikt ersätta kolberoendet i det gamla stålverket så det är en fantastisk möjlighet för Norrland. Jag ser det som att de glesbefolkade delarna av landet är mer illa ute om vi inte gör den här omställningen. Vi vet att vi måste sluta använda fossila bränslen över tid och då måste vi hitta ersättningar för alla oavsett var man bor.

Efter besöket på SSAB skulle ministern åka elbuss till det nybyggda bostadsområdet på Kronan.

LÄS MER: "I framtiden kommer ingen att tala om hybris, bara om Hybrit"

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mathias Asplund