"I framtiden kommer ingen att tala om hybris, bara om Hybrit"

Masugn ska bli ljusbågsugn och kol ska ersättas av vätgas i framtidens stålindustri. Det ska minska det svenska koldioxidutsläppet med tio procent och det finska med sju. Nu ges grönt ljus för en pilotanläggning i Luleå.

1 februari 2018 17:26

Via projektet Hybrit utvecklar tre industrijättar en idé som förändrar hela stålindustrin. SSAB har tagit beslut om att omvandla masugnen i Oxelösund till en ljusbågsugn och de tre bolagen siktar även på att anlägga en pilotanläggning som ska genomföra en process där vätgas används istället för kol vid framställningen av järn och stål. Utsläpp av koldioxid ska bytas ut mot en process där slutprodukten blir vatten. När de tre jättarna gick samman i projektet för två år sedan var man rätt säkra på att man trodde på lösningen men ville genomföra en förstudie för att bland annat se om man kunde få ekonomi i processen. Idag är man ännu mer övertygande och därför har man gett grönt ljus att anlägga en pilotanläggning i Luleå där första spadtaget ska tas i år och anläggningen ska påbörja sina tester 2019.

Under onsdagen berättade Jan Moström, vd LKAB, Magnus Hall, vd Vattenfall och Martin Pei, projektchef på SSAB om det nya steget.

– Både jag och Vattenfall tycker att det är superspännande. Att ge grönt ljus för den här anläggningen visar att vi verkligen tror på det här.

En av utmaningarna är att det kommer att krävas enorma mängder el för att producera den mängd vätgas som behövs – motsvarande tio procent av den totala elförbrukningen i Sverige.

– Det är vår roll, att producera nog mycket fossilfri el, säger Magnus Hall.

Hur löser ni det?

– Korsiktigt har vi ett elöverskott som täcker in de 15-20 terawattimmar som behovet beräknas vara. Men långsiktigt handlar det om att investera i fossilfri el, till exempel vindkraft.

Pilotanläggningen hamnar alltså i Luleå och innebär en hel del investeringar.

Jan Moström, innebär den här pilotanläggningen mer jobb i Malmfälten?

– Tillsammans med SSAB och Vattenfall skapar vi nu en processteknik som ska göra oss konkurrenskraftiga över lång tid. Det är för tidigt att säga att detta ska ge arbetstillfällen utan det handlar om ett utvecklingsarbete. Vi har gjort en förstudie som visar att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Nu ska vi bygga en pilotanläggning som landar i Luleå och där blir det en hel del investeringar. När den varit i drift ett antal år då tar vi nästa steg.

Nästa steg är att anlägga en demonstrationsanläggning och skala upp produktionen. Om Hybrit blir lyckat är prognosen att minska Sveriges totala utsläpp av koldioxid med 10 procent och Finlands med 7 procent – minst.

– Bara SSAB:s direkta utsläpp i Sverige från masugnsbaserade processer motsvarar tio procent av Sveriges koldioxid. När vi konverterar masugnarna till den nya tekniken försvinner de här direkta utsläppen, säger Martin Pei.

Jan Moström:– SSAB:s siffror är den direkta påverkan i masugnen, men även allt kol som i dag plockas upp från Australien till masugnar och till våra pelletsverk kommer också att försvinna i och med den nya processen.

Allt detta sker som ett led i respektive bolags plan att vara fossilfria senast 2045. Vägen dit är lång men LKAB, SSAB och Vattenfall tror på Hybrit-projektet.

Har ni tänkt på att Hybrit ligger väldigt nära ordet hybris?

– Ja, vi är medvetna om det. Men i framtiden kommer ingen att tala om hybris utan om Hybrit, säger Magnus Hall.

Detta händer nu

Enkelt förklarat ska vätgas ersätta kol i ståltillverkningen.

Planering och projektering av pilotanläggningen beräknas kosta 20 miljoner kronor, en kostnad som delas mellan SSAB, Vattenfall och LKAB samt Energimyndigheten som står för tio miljoner av kostnaden.

Anläggningen förläggs i Luleå. Målsättningen är att börja arbetet under året och köra igång tidigast 2019. Efter det pågår pilotfasen fram till 2024 och övergår då i en demonstrationsfast mellan 2025-2035. I samband med dagens besked har SSAB också beslutat att konvertera sin masugn i Oxelösund till en ljusbågsugn. Mellan 2030-2040 kommer SSAB att konvertera sina masugnar i Luleå och i finska Brahe till ljusbågsugnar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Lövgren