Inga killjourer i hela landet

Var och med vem kan killar prata med?
Tjejkvällar är vanliga, både privata och anordnade av organisationer, men hur vanligt är det att man har killkväll och snackar om killars problem?
- Tjejerna fick prata i grupp i skolan, det fick aldrig vi killar göra, säger Viktor Söderlund 17,

28 januari 2010 12:01

 

Med tanke på att det oftast är killar som hamnar i slagsmål och framför allt startar dem, är det ju egentligen de som behöver störst hjälp, och allra helst i ett tidigt skede.  Sanningen är den att det inte finns mycket hjälp att få för en ung kille. Det menar Åke Nilsson, ordförande för mansjouren i Umeå.  Det finns ett 60-tal tjejjourer, men den sista killjouren riktad till just unga killar lades ner 2008. En av orsakerna till nedläggningen var inte bristen på behov utan svårigheten att få fram killar som ville hjälpa. Kvar står några få mansjourer runt om i landet.
Som pricken över i så har våldet bland ungdomar ökat under de senaste åren.  Våld som kanske kunde förhindrats om de unga hade fått bättre stöd. Åke Nilsson, säger att det helt klart pratas för litet om unga killars problem i dag. Åke tror att anledningen till att man inte diskuterar killars problem är för att det finns ett hierarkiskt tänk, om manligt och kvinnligt.  Han tycker att skolorna borde ta större ansvar
- Skolan borde se till att få killar att prata om känslor i grupp. Inte bara en gång som man gör med barnen på mellanstadiet, utan så att det blir naturligt. Det är det inte för de flesta killar i dag.  Menar Åke Nilsson
Medan de kvinnojourer som finns runt om i landet får bidrag, från exempelvis kommunen, så får Mansjouren knappt någonting alls.
– Det är direkt dumt, då det i dag finns det ett påtagligt våld i Sverige säger Åke Nilsson.  Hjälper man en man med aggressionsproblem, så gör man samhället en tjänst. I och med att han med hjälp kan sluta att slå.
– Mansjourer jobbar med någonting som kallas för ATV, det betyder alternativ till våld, förklarar Åke Nilsson. Det finns forskning som tydligt visar på att män som får hjälp och inte bara kastas in i ett fängelse, efter att ha misshandlat oftast lyckas ta sig ur det beteendemönstret.
- Det är synd att folk inte förstår det.  För det är nog det effektivaste sättet att stoppa våldet i samhället, avslutar Åke Nilsson.

Här kan även unga killar få hjälp:
Ungdomsmottagningen: 0920-284560
Barn och ungdoms psykiatrin. Telefonnummer: 0920-715 80 eller 715 81
 Barnens rätt i samhället. 0200-230 230
Mansjouren: 0500 - 48 32 00   eller, 08-30 30 20
 Här kan du läsa mer om ATV metoden:
ATV.kalmar.se 
Se även böcker av Per Isdal.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!