Ny metod ska hjälpa idrottare anmäla

Det handlar om att ge idrottare i alla åldrar en chans att anmäla utan att drabbas i efterhand. Därför finns det sedan den 15 november en visselblåsartjänst. ”Det finns ett mörkertal som vi tidigare inte kommit åt”, säger Jakob Boudin.

8 december 2018 08:00

Nu tar RF (Riksidrottsförbundet) krafttag mot problemen inom idrottsrörelsen. Därför har man under november dragit igång en visselblåsartjänst (Whistle B) där utsatta eller andra kan ringa in en anmälan anonymt för att inte riskera att drabbas av problem i efterhand.

– Något annat än nolltolerans mot alla former av våld, trakasserier och övergrepp är otänkbart, säger Jakob Boudin, sakkunnig i barn- och ungdomsfrågor på Norrbottens Idrottsförbund.

RF har inrättat en visselblåsartjänst och en idrottsombudsman för att skapa en trygghet för främst barn och ungdomar inom idrotten, men också andra som får problem av något slag.

– Visselblåsartjänsten riktar in sig brett och det har ingen betydelse om det handlar om barn, ungdomar eller elitidrottare. Alla kan ringa till tjänsten.

Det handlar främst om att ge de utsatta en möjlighet att anmäla utan att själva bli utpekade. Anmälan till visselblåsartjänsten blir helt anonym och därmed hoppas Jakob Boudin att man kan komma åt det mörkertal som sannolikt finns.

– Det handlar om ett långsiktigt arbete för att skapa ett skyddsnät kring idrotten. Jag jobbar redan med detta och alla är välkomna att kontakta mig om det finns risk att barn och ungdomar råkar illa ut.

Varför är visselblåsartjänsten viktig?

– För att vi i dag inte vet hur stort mörkertalet är och vi hoppas att möjligheten att anmäla anonymt gör att vi kommer åt en del av mörkertalet. Du ska inte behöva vara rädd för att anmäla en ledare som de har en relation till, förklarar Boudin.

Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Idrottsombudsmannen är ännu en väg att gå om du misstänker att någon bryter mot idrottens värdegrunder.

– Idrottsombudsmannen ska hantera samma ärenden som mig med den skillnaden att han/hon ska ta de ärendena som är av allvarligare karaktär medan jag tar hand om de fall där det krävs föreningsutvecklande insatser, säger Boudin.

Är behovet stort i dag?

– Svårt att säga om det är stort, men ett behov finns, säger Boudin och fortsätter:

– Jag får personligen in ett par ärenden i månaden och det är ett par för mycket. Vi har nolltolerans och det är vårat mål också.

Är det något problem som är större än ett annat?

– Det är vuxna som i stor utsträckning är problemet inom ungdomsidrotten. Ungefär 70 procent av fallen handlar om att vuxna ser till sina egna intressen istället för att lägga barnens bästa i fokus.

Vad handlar dina fall oftast om?

– Det är oftast om träning, tävling och resultatfokus. Sedan finns det givetvis mobbning, trakasserier och våld av ringa karaktär och av allvarligare slag.

Men redan resultatfokus kan ju gränsa till mobbning i och med toppning, eller?

– Så är det. Vi ser ju att vi tappar utövare redan vid 11-årsålder och givetvis handlar det ganska ofta om att utövare har blivit åsidosatta och därför väljer att sluta i stället.

Hur bör man agera vid misstanke?

– Ser man något som man kan misstänka vara att någon råkar illa ut så ska man lita på den magkänslan och kontakta oss eller visselblåsartjänsten för att lämna över det till de som är experter på området som i sin tur kan ta det vidare och titta på om det är något man måste ta vidare, säger Boudin och trycker på:

– Det är alltid den utsattes upplevelse som sätter graden av allvarlighet.

Vad händer efter en anmälan?

– Gången är att vi först tittar på var det har gått fel och när vi fått en bild av vad som har hänt tar vi det vidare. Då tittar vi på hur vi ska agera.

Låter som ett ganska påfrestande jobb?

– Det kan vara riktigt jobbigt. Det är alltid känslor och två sidor inblandade, men jag är alltid tydlig med att jag gör det för barnet. Det handlar om att ge barnet en schysst tillvaro inom idrotten, säger Boudin.

Har du haft något fall där du har känt att du måste skicka vidare på grund av något?

– Jag har skickat några vidare, men det har då handlat om att det har gränsat till en jävsituation. Jag är själv engagerad inom idrotten och känner många människor där så det är inget konstigt. Hittills har jag inte fått in någon anmälan som har varit så allvarlig så jag har känt att det inte är något som jag kan ta tag i.

Trots att Jakob Boudin jobbat på sin post under två år så är det fortfarande ingen direkt utsatt som har ringt honom utan det har varit folk runt den utsatte eller föreningen.

– Det är möjligt att det handlar om att man inte vill eller törs ringa om personer som finns i direkt närhet. Jag tror att visselblåsartjänsten blir viktig för då kan den utsatte ringa och påtala något som inte står rätt till.

All form av brottsutredning och orosanmälningar överlämnas till polis och socialtjänst.

Riksidrottsförbundet

Idrottsombudsmannen ger råd och stöd om du misstänker att någon bryter mot idrottens värdegrund och via visselblåsartjänsten kan du anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten.

Telefonnummer: 08-627 40 10

Vid misstanke om trakasserier, hot, våld eller ekonomiska oegentligheter kan du anmäla via denna sida – det går bra att vara anonym.

Det kan handla om saker som inte håller sig till idrottens värdegrund som kan sammanfattas i fyra hörnpelare.

• Glädje och gemenskap

• Demokrati och delaktighet

• Allas rätt att vara med

• Rent spel

En person som skickar ett meddelande genom visselblåsartjänsten behöver inte ha bevis för sin misstanke.

Länk: https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Håkan Stridblom