NMS-svängen får inte nyttja vägar

4 februari 2013 06:00

Norrbottens motorsällskap får inte nyttja statliga vägar i samband med motortävlingen NMS-svängen. Man ansökte om att få göra det, men eftersom försvarsmakten vid samma tidpunkt har övningsskjutningar i angränsande områden har Fortifikationsverket beslutat att avslå förfrågan. Dessutom behöver försvarsmakten, i samband med sina övningar, utföra transporter inom det område som NMS-svängen önskade nyttja.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!