Kommunen satsar tio miljoner i hockeyhallen

Luleå Hockey ska investera 40 miljoner kronor i att skapa en unik arenaupplevelse. Nu kan Sporten berätta att Luleå kommun står för ungefär tio av dessa miljoner. I gengäld kommer hockeyföreningen få en högre hyreskostnad för sin hemmaarena. "Det här sätter Luleå Hockey och Luleå på kartan", säger kommunalrådet Niklas Nordström.

18 maj 2018 18:08

Under torsdagen offentliggjorde Luleå Hockey att de ska göra sin största investering någonsin. För 40 miljoner kronor ska Luleå "skapa en helt ny arenaupplevelse". Investeringen i nytt ljud och ljus och teknik för isprojektion ska, enligt klubben, "skapa en fantastisk inramning vid hemmamatcherna".

Luleå Hockeys vd Stefan Enbom var nöjd över att styrelsen klubbat igenom beslutet. Han sa att satsningen finansierades med de ökade SHL-pengarna och med hjälp från storsponsorn och miljardären Jakob Porser.

– Utifrån att vi fick lite mer SHL-pengar och framförallt utifrån att Jakob var beredd att hjälpa oss så föll allt på plats, sa Enbom.

Går det att säga hur stor del av detta som finansieras med tv-pengarna och hur stor del som Jakob Porser står för?

– Vi vill inte kommentera det. Men vi använder en del av tv-pengarna och vi använder Jakobs finansiering, sa Enbom vidare.

Luleå kommun står också bakom satsningen på ny teknik i hockeyhallen.

– Ända sedan jag tillträdde har jag haft en diskussion med Luleå Hockey om vad som är framtiden för Coop arena. Vi ser att det över tid bara kommer bli större och svårare konkurrens från tv. Hur ska vi göra publikupplevelsen bra? Vad kan vi göra för att bredda publikbassen? Kommunen är fastighetsägare och har ett jättestort intresse av att arenan utvecklas. Men det måste ske i samklang med föreningen. Vi kan inte göra stora investeringar som föreningen inte orkar bära i hyran, säger kommunalrådet Niklas Nordström.

Han fortsätter:

– Då och då har jag och Jakob Porser resonerat. Jag har försökt intressera honom för vad som händer i Luleå. Vi har haft mycket bra samtal. Han hörde av sig för en tid sedan och ville träffas. Han presenterade den här idén och jag sa direkt att det är precis i linje med vad jag och kommunen har tänkt oss. Vi ser att vi måste ta nästa steg i utvecklingen. Den här satsningen är fantastisk.

Så ni är med och finansierar den här satsningen på 40 miljoner?

– Ja, och vi gör det med glädje. Det är ett bra samarbete med kommunen som fastighetsägare. Vi ska göra en del insatser kring ljud- och ljus. Det är helt klart så att det här kommer stärka publikupplevelsen. Det kommer sätta Luleå Hockey och Luleå på kartan. jag är väldigt glad. Men för att svara på din fråga, ja, vi kommer göra en del av det. Vi äger fastigheten och delar av det här kommer falla på oss. Framförallt ljud och ljus.

Niklas Nordström fortsätter:

– Det viktiga är att vi gör det här. I och med att Porser går in med pengar i föreningen så har Luleå Hockey sagt att de tål en liten hyreshöjning när man höjer kvaliteten i arenan.

Så er satsning kommer att finansieras av att ni får ökade hyresintäkter?

– Ja, precis. Vi kommer att få tillbaka det sen, över en tid.

Hur mycket står ni för?

– Ungefär en fjärdedel av helheten.

Tio miljoner kronor, alltså?

–Det har inte gjorts någon upphandling på tekniken än. Vi står för omkring en fjärdedel. Det kommer kanske inte bli exakt tio miljoner, men där omkring. Vi får se exakt var det landar.

Nordström säger avslutningsvis:

– Vi höjer kvaliteten på våra fastigheter. Det kan vara en skola, en förskola eller i det här fallet en idrottsanläggning. Det här är ett välkommet beslut.

– Vi måste arbeta för att publiken ska komma till arenorna. Det här skapar fler jobb, helt enkelt. Det blir mer aktiviteten runt arenan, det blir fler som ska sälja mat och fler som ska sälja souvenirer. Det skapar en tillväxt som i sig är positiv. Det här hjälper till att marknadsföra Luleå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Danielsson