Insändare Riksdagen har beslutat att endast 55 ledamöter, av 349, får delta i beslut i riksdagens kammare. Samtidigt får upp till 500 personer vistas på en och samma plats enligt beslut av Folkhälsomyndigheten. Märkligt. Är riksdagsledamöternas hälsa viktigare än väljarnas hälsa?

Carsten Ryytty