Vi stärker Sveriges gränser med vår satsning på tullen

13 december 2018 13:54

Tullverket har i dag otillräckliga resurser och tvingas prioritera mellan Sveriges gränsövergångar. Samtidigt har Sverige förhöjd säkerhetsnivå och omvärldsläget försämras.

Runt om i Sverige terroriserar kriminella gäng och internationella stöldligor alltifrån enskilda villaägare till företagare. Utländska ligor lyckas tyvärr föra miljardbelopp ut ur landet och enskilda drabbas hårt.

Moderaterna prioriterar därför att stärka det svenska gränsskyddet bland annat genom att stärka Polisen och Tullverket med miljardsatsning. Därför föreslår moderaterna i förslaget till statsbudget ökade resurser och konkreta åtgärder för att motverka brottslighet och öka trygghet.

Tullen är första linjen i kampen mot internationell brottslighet. Vi vill därför möjliggöra för Tullen att än mer effektivt verka för det nödvändiga att strypa införseln av vapen och narkotika till kriminella gäng.

Tyvärr göds gängkriminaliteten av inflödet av vapen och narkotika, vilket bidrar till att även våldspiralen med skjutningar ökar problemen runt om i Sverige.

Moderaterna föreslår därför extra resurser till Tullverket, enligt vad vi lovade i valrörelsen. Redan nästa år vill vi möjliggöra att påbörja den rejäla satsningen om ytterligare 500 fler tulltjänstemän de kommande åren. Till att börja med extra satsningar på 90 miljoner år 2019, 165 miljoner år 2020 och 295 miljoner år 2021.

Därtill behöver Tullen ökade befogenheter för att mer aktivt kunna vara en del av rättskedjan att beivra brottslighet, att t ex stoppa och undersöka fordon som är på väg att lämna Sverige med misstänkt stöldgods.

Utan dessa befogenheter står Sverige fortsatt öppet för internationella stöldligor. Den utvecklingen måste nu få ett stopp.

Vår ambition är tydlig. Moderaterna vill se en rejäl ambitionsökning av hela det svenska gränsskyddet. Tyvärr har gränsskyddet under alldeles för lång tid nedprioriterats och ignorerats.

Vi ser till exempel på hur EU-kommissionen riktar kritik mot Sverige. Statens ansvar kring grundläggande trygg- och säkerhetsfrågor är kärnuppgifter. Därför är statens ansvar till medborgare att upprätthålla ett hållbart gränsskydd i en allt mer orolig värld viktig.

Moderaterna stärker Tullen och det svenska gränsskyddet. Det är nödvändigt för att motverka brottslighet och öka trygghet, för att stoppa smuggling av narkotika och vapen samt förhindra internationella stöldligor att agera.

Det är helt oacceptabelt att Tullverket tvingas att prioritera mellan landets gränsövergångar och därför prioriterar vi nu att stärka Tullen och det svenska gränsskyddet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!