Vi har ingenting att dölja

21 mars 2019 09:44

Svar på insändaren ”Pensionerna på väg mot botten”, publicerad i Kuriren 19 mars.

Ulf Andersson citerar mig i en insändare där han tycker att pensionsnivåerna är för låga, och hävdar att Pensionsmyndigheten har ett propagandauppdrag om att se till att folk har en positiv inställning till pensionsreformen. Det är fel, och det är sannolikt att Ulf Andersson vet det också. Ett av Pensionsmyndighetens uppdrag är att se till att pensionssparare får en helhetsbild av sin pension, att man förstår att pensioner byggs upp av inkomsterna under hela livet, och att det spelar stor roll för pensionen vid vilken tidpunkt man går i pension. Att jobba och ha en tjänstepension är alltså det viktigaste för pensionen, samtidigt som vi vet att många undrar om det är något de missat, och tror att pensioner påverkas mest av hur premiepensionen eller valbara delar i tjänstepensionen placeras. Och det beror i sin tur på att banker och försäkringsbolag naturligt nog helst talar om de delar som går att tjäna pengar på. Vi lägger mycket arbete på att pensionssparare gör en prognos för hela pensionen, på vår webbplats eller minpension.se. Då kan var och en se hur hög, eller hur låg, pensionen blir vid olika åldrar. Så det är knappast något vi försöker dölja. Tvärtom.

Sten Eriksson

Kommunikationschef, Pensionsmyndigheten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!