Svar på uttalande från LO:s representantskap i Norrbotten som var publicerat i Kuriren den 22 april.

Det är upplyftande att LO-distriktet i Norrbotten tycker det ska råda ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Det tycker Nya moderaterna också! Skillnaden är att vi moderater också anser att det ska råda en rättvis konkurrens, valfrihet och inte minst; arbetsmarknaden ska bli större genom att jobben ska bli fler och komma fler till del.

Vår politik har bidragit till att sysselsättningen har ökat med mer än 250.000 sedan 2006. Mer än en kvarts miljon människor fler har alltså fått ett jobb att gå till sedan Alliansregeringen tillträdde för snart åtta år sedan. Trots stort motstånd från LO – och den politiska grenen Socialdemokraterna – har vi sänkt trösklarna in på arbetsmarknaden för grupper som har svårt att få fotfäste. Vi har gjort det billigare att anställa unga genom kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter för företag som anställer personer under 26 år, vi har sänkt restaurangmomsen så att fler företag inom restaurangbranschen har kunnat starta och expandera, vi har gjort det mer lönsamt att arbeta för breda löntagargrupper genom de fem jobbskatteavdragen och vi har infört ett flertal nya lärlingsutbildningar som kombinerar jobb med praktik.

Åtgärder som bidragit till att Sverige kommit väl ut ur den ekonomiska kris som drabbat länder i vår närhet och bidragit till att sysselsättningen har upprätthållits på en hög nivå där andra länder ser en massiv ökning av antalet arbetslösa.

S har ett mål om att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020, men de har ingen politik för att nå dit. Tvärt om kommer förslag efter förslag som kommer göra det omöjligt att nå målet. Med en skattechock på mer än 30 miljarder, ett budgethål på 10 miljarder bara i budgeten för 2014, en fördubbling av arbetsgivaravgiften för unga, återställande av restaurangmomsen och kraftigt höjda bidrag för de som inte arbetar leder S-politiken rakt in i antingen ökad arbetslöshet eller en massiv förtidspensionering för breda grupper av befolkningen.

Vi borde kunna komma överens med LO om viktiga åtgärder för jobbskapande. Det vore bra för Sverige och bra för LO:s medlemmar. Det fordrar dock att LO tar av sina partipolitiska skygglappar och agerar för sina medlemmars bästa framför att agitera för S jobbfientliga politik.