På 1960-talet fanns gråsparvar överallt. Sedan cirka 20 år tillbaka har antalet minskat, nu är det sällan man ser dem. Miljögifter? Kanske.

På 1970-talet behövde man rengöra bilens vindruta från insekter varje gång man tankade. Sedan 20 år tillbaka har det behovet minskat, nu är det sällan man måste tvätta vindrutan av den anledningen. Knappast troligt att insekter lärt sig att inte vara i vägen för bilar!

I tv-programmet Korrespondenterna (29 april 2014) fanns ett inslag om bidöden och man misstänker att orsaken är varroakvalstret som angriper honungsbin. Viss kan det vara så, men det är en av flera tänkbara orsaker, men det började för cirka 20 år sedan.

I Rapport (13 maj 2014) fanns ett inslag om stroke och att siffror från Folkhälsomyndigheten visar att stroke ökar bland dem som är mellan 35 och 44 år. Högt blodtryck anses vara huvudorsak, men personer med högt blodtryck har väl alltid funnits? Varför ökar antalet strokefall i denna åldersgrupp?

”Malignt melanom är en av de cancerformer som ökar snabbast – sedan år 2000 har fallen fördubblats” kan man läsa på Socialstyrelsens hemsida. Kan det bero på att vi utsätter oss mer för solen? Kanske, men ökningen allt snabbare sedan 20 år tillbaka.

Nästan all statistik som handlar om ohälsa visar på en snabbare ökning sedan 1995-2000. Varför?

Sedan cirka 20 år tillbaka stiger atmosfärens temperatur allt snabbare, orsaken anses bero på ökade koldioxidutsläpp. Det kan stämma, men vi har renare industri, drivmedel och bränslesnålare motorer, så det kan inte vara hela sanningen. Kan det vara mikrovågor? I en mikrovågsugn är det vatten som tar upp energin från mikrovågorna och gör maten varm. I atmosfären finns vatten som kan tar upp energi från mikrovågor. Bidrar mobilsändare till, eller rent av orsaka, uppvärmningen?

Biologisk vävnad värms upp av mikrovågor och SAR-värdet minskar risken att bli uppvärmd vid mobiltelefonsamtal, men det skyddar inte från annan biologisk skadepåverkan.

Trådlös digital teknik använder frekvenser i mikrovågsområdet. För 20 år sedan lanserades mobiltelefonen och reklamen var riktad mot ungdomar, de som nu är 35-44 år. Vi började använda mobiltelefoner, trådlösa nätverk, WiFi, DECT-telefoner i hemmen och på arbetsplatser med mera. Telekomindustrin har aldrig påstått att mobiltelefonin är säker, endast att signalstyrkan är lägre än referensvärdet (som är mycket högt satt).

Behovet av trådlös teknik finns, det är bekvämt och praktiskt. Men är den digitala överföringstekniken bra för oss, djur och natur? Vi kan få betala ett mycket högt pris.