Utan klimatpolitiska vegomål är vi snart stekta

6 augusti 2019 06:00

Världen måste växla över mot en växtbaserad kost om klimatmålen ska kunna nås. Det visar ett läckt utkast till rapport från FN:s klimatpanel IPCC. Det är nu dags för politiker, på kommun-, landstings- och riksnivå, att inse allvaret och införa konkreta mål om minskad animaliekonsumtion, innan det är försent.

Det borde vara en självklarhet för alla politiker som tar klimatkrisen på allvar att arbeta för styrmedel som underlättar den nödvändiga övergången till en växtbaserad kost.

För det räcker inte att minska koldioxidutsläppen från bilar, fabriker och kraftverk, enligt IPCC:s kommande rapport.

Klimatsituationen är akut. Juli var den varmaste månaden som någonsin registrerats på jorden, enligt preliminära data. Den globala temperaturen låg i genomsnitt 1,2 grader över den förindustriella nivån. Jordens befolkning måste ställa om till vegansk kost för att rädda klimatet och överleva. Ett tvärpolitiskt mål om halverad animaliekonsumtion till 2025 är därför högst rimligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Norberg