Debatt Trafikverkets senaste upphandling av nattåg till Jämtland och övre Norrland har på nytt satt högerpolitiken och privatiseringarnas konsekvenser i blixtbelysning. 35.000 har nu skrivit på namninsamlingen mot att upphandlingen dödar trafiken mellan Västsverige och Jämtland samt övre Norrland.

 

När klimatkrisen blir alltmer ödesmättad och en omställning måste ske NU beslutar Trafikverket om en upphandling som kraftigt försvårar möjligheten att åka tåg från Västsverige till norra delen av landet. Orsaken är politikernas avreglering av järnvägen, där bara vissa ”icke lönsamma” samhälls­nödvändiga sträckor upphandlas – resten ska drivas av ”marknaden” med vinst som drivkraft.


Under den senaste upphandlingsperioden har SJ varit leverantör av trafiken Stockholm-Östersund och Stockholm-Luleå/Narvik. Det har inneburit att de kunnat koppla samman den trafiken med nattåg från Västsverige till samma destinationer i norr på kommersiella grunder. 

 

Nattåg från Stockholm och Göteborg på väg norrut har kopplats om i Sundsvall för vidare färd till Jämtland och övre Norrland (och tvärtom åt andra hållet). Trots antika vagnar har miljömedvetenhet och denna samordning gjort att resandet har ökat. Den samordningen, som borde vara absolut självklar för att kunna öka tågresandet, slås nu sönder när SJ vann upphandlingen av trafiken Stockholm – Östersund och norska Vy upphandlingen Stockholm – Luleå/Narvik. Det kommer alltså parallella tåg norrut med olika bolag, samtidigt som en samordnad trafik till Västsverige omöjliggörs!

 

Kritiken mot denna försämring och sjuka slöseri har varit enorm. Hittills har 35.000 skrivit under en namninsamling och många kommunpolitiker i norr rasar. Från politikernas sida är det dock ofta hyckleri av stora mått eftersom många tillhör partier som stödjer den avreglerade järnvägen som har skapat krisen.

 

Frågan är nu hur protesterna kan tas vidare? Än så länge har protesterna mest synts från resenärerna. Vad som skulle tvinga regeringen att agera direkt vore en politisk tågstrejk, ledd av lokförare och konduktörer och med massivt stöd av resenärerna. Kraven är ganska uppenbara:
* Klimatet före marknaden. Samordnad tågtrafik som möjliggör enkelt resande i hela landet.
* Göra tåg till det självklara resvalet. Investera i nya vagnar och rusta upp spåren för bekväm och punktlig trafik. Subventionera tåg istället för flyg.
* Återförstatliga järnvägstrafik och underhåll. Klimatomställningen och grundläggande infrastruktur kan inte överlämnas till marknadens ständiga misslyckanden.