En sorglig syn i dubbel bemärkelse mötte oss när vi häromdagen besökte Tärendö kyrkogård. Vi är i Tärendö tillfälligt och skulle passa på att besöka kyrkogården eftersom vi har anhöriga begravda där.

Det var som sagt en sorglig syn! Det var gravstenar som vält och ännu fler stod och lutade. Marken vid gravarna var på sina håll insjunken och jord hade behövt fyllas på. Björkarna hade fällt en hel del torra grenar och kvistar som låg och skräpade överallt.

Man kan tro att kyrkogården är helt övergiven och ingen finns ansvarig. Är det så? Det såg nästan spöklikt ut där.

Nu är vi medvetna om att anhöriga ännu inte har börjat plantera där på grund av sen vår och sommar, men detta är nog bland det bedrövligaste vi sett.

Anställ någon som tar hand om eländet! Det verkar inte finnas en sådan person i dag!