Stoppa överbeskattning av bilister

23 augusti 2017 06:00

Regeringens bilfientliga politik slår hårt mot svenska folket. Högre fordonsskatt och indexhöjningar av drivmedelsskatten påverkar både anställda och företagare negativt. Överbeskattningen av bilisterna försämrar Sveriges konkurrenskraft.Utan bilen stannar Sverige. En överväldigande majoritet av Sveriges befolkning är beroende av bilen för att kunna ta sig till jobbet, till skolan, för att handla och leva ett värdigt liv. Att äga och använda en bil är inte billigt men oftast nödvändigt för att få vardagspusslet att gå ihop. Många företagare är helt beroende av bilen för att kunna driva sitt företag. Deras anställda behöver använda bilen för att ta sig till jobbet och ut till kunder. Högre skatter försämrar företagens konkurrenskraft.

Regeringen har höjt skatten på diesel och bensin flera gånger. Nya regler från årsskiftet innebär att skatten kommer höjas per automatik varje år. Denna indexhöjning kommer inom kort leda till att Sverige får de dyraste bensin- och dieselpriserna i Europa. Regeringen vill även chockhöja fordonsskatten för nya bilar. Bland de bilar som kommer drabbas hårdast ingår storsäljare från Volvo som får en fördubblad, eller till och med tredubblad fordonsskatt med de nya reglerna.

De största förlorarna är dock ägare av lätta lastbilar, eftersom regeringens förslag bara tar hänsyn till bränsleförbrukning och inte till bränsleeffektivitet. En lätt lastbil kan vara bränslesnål i förhållande till sin storlek men kommer på grund av fordonets vikt ändå dra mer bränsle jämfört med en liten personbil.

Förslaget kommer därför slå hårt mot bland annat hantverkare och andra företagare som behöver lätta lastbilar i verksamheten. Den nya fordonsskatten föreslås träda i kraft i juli 2018. I september samma år införs en ny körcykel i EU. Bilbranschen tror att den nya körcykeln kan höja de officiella utsläppsnivåerna så mycket som 30 procent för vissa bilar. Att ändra skattesatserna innan de nya koldioxidnivåerna är fastställda visar hur ogenomtänkt regeringens förslag är.

Bilen är ett arbetsverktyg för företagare och livsviktig för alla svenskar som bor utanför de största städerna.Av de olika transportslagen är det bara bilisterna som finansierar sina samhällskostnader. Företagare och anställda som behöver bilen i arbetet har oftast inget alternativ. Utan bilen stagnerar företagen, med följden att det blir mindre skattepengar att fördela i välfärden.

Den Nya Välfärdens budskap är därför tydliga. Släng förslaget om höjd fordonsskatt i papperskorgen. Stoppa den automatiska indexhöjningen av drivmedelsskatterna. Stoppa överbeskattningen av Sveriges bilister!

Adam Rydström,

företagarombudsmannen vid tankesmedjan Den Nya Välfärden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!