Socialdemokraterna – från ord till handling

31 augusti 2018 06:00

För över hundra år sedan så bildade fackligt organiserade arbetare det Socialdemokratiska arbetarepartiet. Syftet var, och är fortfarande, såklart inflytande och påverkansmöjligheter. Att de olika partierna har helt olika syn på jämlikhet, trygghet och allas lika värde är i den här valrörelsen tydligare än någonsin.

Att med ord säga att man förstår att exempelvis otrygga anställningar är besvärligt är en sak. Att fatta beslut för att faktiskt öka tryggheten och minska dessa anställningar något helt annat. Politik är inte bara att vilja, politik är att förändra och att göra.

När LO lyfter till Socialdemokraterna att otrygga arbetsförhållanden skapar otrygga människor med ökad risk för utsatthet så lyssnar partiet. Vi vet till exempel att otrygga anställningar kraftigt ökar risken för den anställde att utsättas för övergrepp och missförhållanden. Man är helt enkelt i ett sådant oerhört underläge gentemot arbetsgivaren att man tiger och accepterar sådant man aldrig skulle gå med på annars. Det handlar om jämställdhet och det handlar om jämlikhet.

Socialdemokraternas sätt att möta otrygghetsproblemen är att stärka resurserna för arbetsmiljöarbete, förslag om avskaffande av anställningsformen allmän visstid och stärkt arbetslöshetsförsäkring. Så visar man att man lyssnat på riktigt. Så går man från ord till handling.

När LO adresserar det faktum att välfärden behöver stärkas med fler anställda och ökade resurser, då innehåller varje lagd budget av Socialdemokraterna kraftigt ökade anslag till kommuner och landsting med det tydliga syftet att fler ska kunna anställas i vård, skola och omsorg. Välfärd prioriteras före skattesänkningar. Så går man från ord till handling.

När LO lyfter det orimliga i att det dör cirka 50 personer på sitt jobb varje år och kanske så många som 1500 avlider i arbetsrelaterade sjukdomar så agerar man från Socialdemokraterna genom att Arbetsmiljöverkets resurser förstärks, en ny arbetsmiljömyndighet inrättas och möjligheter till sanktioner vid dålig psykosocial arbetsmiljö ska kunna införas. Så går man från ord till handling.

Det är just att sådant här genomförs eller ges som löfte framåt som gör att LO så tydligt ger Socialdemokraterna sitt stöd inför valet den nionde september. Från LOs sida vill vi se en regering som svetsar ihop landet och som jobbar för stärkt skydd och rättigheter för arbetstagare. Ett parti som går från ord till handling.

Krister Johansson

Ordförande LO-distriktet i norra Sverige (undersköterska)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!