Små lösningar på stora sociala problem

De förslag som Moderaterna presenterar är inte dåliga. Men de är inte tillräckliga.

15 november 2019 06:00

Moderaterna vill avskaffa lagen om eget boende för asylsökande, den så kallade Ebo-lagen, meddelade partiledaren Ulf Kristersson och partiets migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard vid en pressträff på tisdagen.

Lagen om eget boende infördes 1994 av Bildt-regeringen och ger asylsökande möjligheter att söka boende på egen hand – till exempel hos släkt och vänner – i stället för att placeras av Migrationsverket.

En i grunden sympatisk tanke, som tillsammans med det ökade flyktingmottagandet tyvärr resulterat i trångboddhet och förslumning i de kommuner som haft störst inflyttning.

När Moderaterna kräver att rätten att välja boende begränsas till asylsökande som kan försörja sig genom arbete betyder det att man vill gå längre än partierna bakom Januariöverenskommelsen, som enats om att 32 kommuner ska ges möjlighet att begränsa rätten till eget boende i områden med stora sociala problem.

Det är lovande att M fokuserar på detta problem då trångboddhet, segregation och en svart marknad där man handlar med adresser riskerar att prägla Sverige under många år framöver.

Dessvärre talar mycket för att inte heller M:s förslag är tillräckligt. Som Expressens ledarsida skriver (12/11) så är Ebo-lagen begränsad till tiden som asylsökande. Personer som har fått uppehållstillstånd kan fortfarande bosätta sig på egen hand:

”För att vara konkret: under nästa år ska 7 100 nyanlända anvisas enligt lag till kommunerna, varav merparten - 5 000 - kommer att vara kvotflyktingar. Resten, mer än två tredjedelar av det totala kommunmottagandet under nästa år, kommer att bestå av självbosättning.

Det säger sig självt att dessa personer i de flesta fall inte har möjlighet att ordna ett förstahandskontrakt eller köpa en bostadsrätt. I stället handlar det ofta om en desperat jakt på en folkbokföringsadress (sann eller falsk) och ett osäkert boende i andra hand eller som inneboende.

En avskaffad Ebo-lag löser alltså inte grundproblemet, utan skjuter bara upp det. Vill man på allvar skapa ordning och reda i mottagandet måste man också ta tag i frågan om vilka effekter självbosättningen efter uppehållstillståndet ger upphov till.”

Kristersson och Malmer Stenergard meddelade också vid sin pressträff att Moderaterna vill se över anvisningslagen och de faktorer som styr fördelningen av flyktingar mellan landets kommuner. Partiet vill dessutom att etableringsboende för nyanlända ska gälla i max två år över hela landet.

Moderaterna visar att partiet på allvar är berett att göra upp med de idealiserade föreställningar som länge har fått styra migrations- och integrationspolitiken. De förslag som partiet presenterar är inte dåliga. Men de är inte tillräckliga.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Eriksson